Sposób użycia (Music Center for PC Ver.1.0)

    Uwaga

    • Jeśli używasz odtwarzacza WALKMAN®, który pojawił się w sklepach w grudniu 2013 lub przed grudniem 2013, należy przełączyć tryb przenoszenia plików z MTP na MSC przed przystąpieniem do użytkowania aplikacji „Music Center for PC”. Szczegółowe informacje znajdziesz w kolumnie „Przenoszenie plików muzycznych” w pozycji „WALKMAN®” w rozdziale Obsługiwane urządzenia. W razie potrzeby wykonaj czynności opisane w rozdziale „Przełączanie trybu przenoszenia plików”, aby przełączyć tryb przenoszenia plików.