Odtwarzanie podkastów (Music Center for PC Ver.1.0)

  Możesz odtwarzać pobrane do programu „Music Center for PC” podkasty (zarejestrowane). Podkasty można rejestrować na różne sposoby.

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę odtwarzania podkastów. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  1. Kliknij [Podkasty] (A).
  2. Z listy podkastów wybierz podkast, który chcesz odtworzyć.
  3. Kliknij (B) [Odtwarzaj].

  Wskazówka

  • Jeśli żądane nagranie nie zostało pobrane, kliknij dwukrotnie dane nagranie, aby rozpocząć pobieranie.
  • Podkastów nie można odtwarzać w sposób ciągły. Powtórz czynności opisane w punktach 2 i 3, aby odtworzyć kilka podkastów.
  • Odtworzenie podkastów w niektórych formatach plików może być niemożliwe.