Znaki towarowe (Music Center for PC Ver.1.0)

  CD, DVD, Blu-ray Disc oraz dane powiązane z muzyką i filmami od Gracenote, Inc., Copyright © 2000 do przedstawiania Gracenote. Gracenote Software, Copyright © 2000 do przedstawiania Gracenote.

  Co najmniej jeden patent należący do Gracenote ma zastosowanie dla tego produktu i usługi. Na witrynie internetowej Gracenote dostępna jest niepełna lista mających zastosowanie patentów Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo i logotyp Gracenote oraz logo "Powered by Gracenote" są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Gracenote w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

  Logo "SONY" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Sony Corporation.

  "Walkman®," "WALKMAN®," "Memory Stick," "Memory Stick PRO," ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless, Hi-MD, Net MD, MiniDisc, MDLP i ich odnośne loga są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Sony Corporation.

  "DSEE" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Sony Corporation.

  "12 TONE ANALYSIS" i jego logo są znakami handlowymi Sony Corporation.

  "xLOUD" i jego logo są znakami handlowymi Sony Corporation.

  "Lyrics Display" to znak handlowy Sony Corporation.

  "Microsoft, Internet Explorer, Windows Media i Windows" są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Business Group.

  "Częściowo wykorzystywane są technologie Microsoft Windows Media.
  Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  libtiff

  Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler
  Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

  zlib

  zlib Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly i Mark Adler

  Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 i patenty licencjonowane przez Fraunhofer IIS i Thomson.

  Technologia kodowania dźwięku MPEG-4 HE-AAC licencjonowana przez Fraunhofer IIS

  Częściowo Copyright 2008 KDDI Corporation

  ASIO to znak handlowy i oprogramowanie Steinberg Media Technologies GmbH.

  „Music Center na komputer”, „Music Center” i ich logo są znakami towarowymi firmy Sony Video & Sound Products Inc.

  „Media Go” i logo „Media Go” są znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment LLC.

  App Store jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

  Google, Google Play i YouTube są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Google Inc.