Music Center for PC

  Rejestracja lub aktualizacja podkastów (Music Center for PC Ver.1.0)

  Można zarejestrować podkasty w programie „Music Center for PC”.
  Po zarejestrowaniu lub zaktualizowaniu podkastów, można z nich korzystać, pobierając (subskrybowanie) najnowszych danych przez Internet.

  Rejestrowanie podkastów metodą przeciągnij i upuść

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę rejestrowania podkastów metodą „przeciągnij i upuść”. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  1. Kliknij [Podkasty] (A).
  2. Przeciągnij i upuść ikonę podkastu itp. ze strony internetowej, którą chcesz zarejestrować na liście podkastów.

  Rejestrowanie podkastów przez wprowadzenie adresów URL

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę rejestrowania podkastów przez wprowadzenie adresu URL. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  1. Kliknij [Podkasty] (A). Następnie kliknij [Subskrybuj podkast] (B).

   Pojawi się ekran [Subskrybuj podkast].

  2. Wpisz adres URL podkastu, który chcesz zarejestrować. Następnie wybierz [OK].

  Wskazówka

  • Możesz także zarejestrować podkasty, wybierając [Subskrybuj podkast] z menu [Plik].

  Importowanie plików z informacjami o rejestracji podkastów

  Informacje o rejestracji podkastów można eksportować lub importować jako pliki. Poniżej podano objaśnienie sposobu importowania plików z informacjami o rejestracji podkastów (pliki z rozszerzeniem: .opml lub .xml).

  1. Wybierz [Importuj subskrypcje podkastu...] z menu [Plik].
  2. Wybierz plik z informacjami o rejestracji podkastów (pliki z rozszerzeniem: .opml lub .xml), który chcesz zaimportować.

   Wybierz folder zawierający plik z informacjami o rejestracji podkastów. Następnie wybierz plik, który chcesz zaimportować.

  3. Kliknij [Importuj].

  Wskazówka

  • Pliki z informacjami o rejestracji podkastów (pliki z rozszerzeniem: .opml lub .xml) można także zaimportować przeciągając i upuszczając je na listę [Podkasty].

  Aktualizacja podkastów

  Ręczna aktualizacja podkastów

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę ręcznej aktualizacji podkastów. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  1. Kliknij [Podkasty] (A).
  2. Kliknij [Aktualizuj wszystko] (B).

   Wszystkie zarejestrowane podkasty zostaną zaktualizowane jednocześnie.

  Uwaga

  • Usunięte nagrania nie zostaną wyświetlone nawet po aktualizacji. Aby ponownie wyświetlić usunięte nagrania, należy wyrejestrować i ponownie zarejestrować podkast.

  Wskazówka

  • Aby zaktualizować podkasty indywidualnie, kliknij prawym przyciskiem myszy na podkast, który chcesz zaktualizować, a następnie wybierz [Aktualizuj].

  Automatyczna aktualizacja podkastów

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę automatycznej aktualizacji podkastów. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  1. Kliknij [Podkasty] (A).
  2. Kliknij [Ustawienia podkastów] (B). Następnie z listy [Sprawdź czas trwania:] wybierz okres czasu, po którym podkasty mają być automatycznie aktualizowane.

   Podkasty będą aktualizowane w wybranym odstępie czasu.