Music Center for PC

  Ograniczenia dotyczące importowania nagrań (Music Center for PC Ver.1.0)

  W przypadku importowania utworu z płyty audio CD do programu „Music Center for PC

  • Jeśli utwór jest bardzo krótki, może on nie zostać prawidłowo zaimportowany do programu „Music Center for PC”.
  • Nie wolno używać innych programów, które mogą odtwarzać płyty audio CD, w tym samym czasie co program „Music Center for PC”. Utwory mogą nie zostać być prawidłowo zaimportowane.
  • Komputer nie będzie przechodził w stan nieaktywny, np. w tryb uśpienia. Wygaszacz ekranu również nie będzie działać.
  • Nie można odtwarzać utworów, które są aktualnie importowane lub czekają na import.
  • Gdy aplikacja „Music Center for PC” jest wyświetlana w trybie zminimalizowanym, nawet jeśli płyta Audio CD jest włożona do napędu nośników utwory nie zostaną zaimportowane.

  W przypadku importowania utworu z odtwarzacza WALKMAN® do programu „Music Center for PC

  • Nie należy odłączać odtwarzacza Walkman podczas przenoszenia danych między odtwarzaczem Walkman a komputerem. Może to spowodować usterkę.
  • Podczas przenoszenia danych między odtwarzaczem Walkman a komputerem, nie wolno dopuścić, aby komputer przełączył się w stan nieaktywny, np. w tryb uśpienia, wyłączać komputera lub ponownie uruchamiać komputera. Podczas przenoszenia utworów, komputer nie powinien przełączać się w stan nieaktywny, np. w tryb uśpienia, z użyciem funkcji timera.
  • Jeśli importujesz plik MP3 do programu „Music Center for PC”, niektóre z metadanych mogą zostać utracone.