Music Center for PC

    Migracja danych do nowego komputera po wymianie komputera (Music Center for PC Ver.1.0)

    Aby używać programu „Music Center for PC” na innym komputerze, na przykład w przypadku wymiany komputera, należy przenieść dane z programu „Music Center for PC” do nowego komputera.
    Utwórz kopię zapasową danych na starym komputerze, a następnie przywróć ją na nowym komputerze, aby przenieść dane.