Music Center for PC

  Przywracanie kopii zapasowej danych (Music Center for PC Ver.1.0)

  Uwaga

  • Należy uważać, aby w trakcie przywracania danych komputer nie przełączył się w stan nieaktywny, np. w tryb uśpienia.
   Dane mogą zostać utracone lub przywracanie może zakończyć się niepowodzeniem.
  • Jeżeli przywracasz podzieloną kopię zapasową danych na innym komputerze, wcześniej skopiuj wszystkie dane kopii zapasowej do nowego folderu.
  1. Wybierz [Utwórz kopię zapasową danych Music Center for PC] z menu [Narzędzia].
  2. Kliknij [Przywróć na tym komputerze kopię zapasową danych Music Center], a następnie kliknij [Dalej >].

   Zostanie wyświetlona informacja [Ograniczenia i kwestie do uwzględnienia].

  3. Przeczytaj uważnie informację [Ograniczenia i kwestie do uwzględnienia], po czym kliknij [Dalej >].
  4. Zaznacz dane, które chcesz przywrócić.

   Kliknij [Przeglądaj...], aby wyświetlić ekran wyboru. Wybierz kopię zapasową danych, którą chcesz przywrócić, a następnie kliknij [OK].

   Wskazówka

   • Jeżeli przywracasz podzieloną kopię zapasową danych na innym komputerze, wybierz wcześniej przygotowany folder. Wszystkie dane kopii zapasowej powinny być w tym folderze.
  5. Sprawdź informacje o kopii zapasowej danych, a następnie kliknij [Dalej >].
  6. Określ miejsce docelowe przywracania.
  7. Kliknij [Dalej >].

   Gdy pojawi się okno dialogowe potwierdzenia, należy potwierdzić komunikat i kliknąć [Tak].

  8. Potwierdź komunikat, a następnie kliknij [Uruchom].
  9. Po zakończeniu przywracania kliknij [Wyjdź].