Music Center for PC

  Przenoszenie tekstów utworów (Music Center for PC Ver.1.0)

  Przenoszenie własnych tekstów utworów

  Po utworzeniu tekstu w pliku tekstowym (plik lrc) i przeniesieniu go do odtwarzacza WALKMAN®, można wyświetlić cały tekst lub poszczególne zdania tekstu podczas odtwarzania utworów z poziomu odtwarzacza Walkman.

  1. Utworzyć plik z tekstem w formacie lrc.

   Szczegółowe informacje na temat tworzenia plików lrc można znaleźć w instrukcji obsługi (online) odtwarzacza Walkman.

  2. Zapisz plik w formacie lrc w tym samym folderze, co nagrania muzyczne.

   Wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia]. Następnie kliknij [Lokalizacja plików]. Folder docelowy jest wyświetlany jako [Lokalizacja pliku utworu:].

  3. Przenieś nagrania muzyczne do odtwarzacza Walkman.

   Przenoszenie nagrań muzycznych do odtwarzacza Walkman: