Music Center for PC

  Przenoszenie nagrań do odtwarzacza WALKMAN® (Music Center for PC Ver.1.0)

  Można przenosić nagrania z programu „Music Center for PC” do odtwarzacza Walkman.

  Przenoszenie utworów lub list odtwarzania

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę przesyłania utworów lub list odtwarzania. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  1. Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.
  2. Kliknij [Przenieś na urządzenie] (A).

   Pojawi się ekran przenoszenia.

  3. Wybierz docelowe urządzenie, takie jak Walkman (B).

   Wskazówka

   • Karta SD, który znajduje się w odtwarzaczu Walkman wyświetlana jest jako „Karta pamięci”.
  4. Kliknij [Muzyka] lub [Lista odtwarzania] (C).
  5. Wybierz utwory lub listy odtwarzania (D), które chcesz przenieść z listy utworów.
  6. Kliknij (E) [Przenieś na urządzenie/nośnik.].

  Wskazówka

  • Aby zmienić ustawienia przenoszenia, kliknij [Ustawienia przenoszenia] (F).
  • Jeśli niektóre utwory są w formatach nieobsługiwanych przez odtwarzacz Walkman, przed przeniesieniem zostanie przeprowadzona konwersja tych utworów do formatu AAC.

  Przenoszenie nagrań do nauki języka

  Aby odtworzyć nagrania do nauki języka z wykorzystaniem funkcji nauki języka odtwarzacza Walkman, przed przeniesieniem plików konieczne może być skonfigurowanie ustawień.

  Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera może pojawić się ikona (A) [Nauka języka]. W takim przypadku wykonaj poniższą procedurę, aby skonfigurować ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę przesyłania materiałów do nauki. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  1. Wykonaj procedurę (punkty 1 - 4) w rozdziale „Przenoszenie utworów lub list odtwarzania”.
  2. Wybierz [Właściwości] z menu [Edytuj] przy zaznaczonym utworze.
  3. Z rozwijanego menu w pozycji [Gatunek:] wybierz [Nauka języka]. Następnie kliknij [OK].
  4. Kliknij (B) [Przenieś na urządzenie/nośnik.] w środku ekranu.
  • Jeśli ikona (A) [Nauka języka] nie pojawi się

   Nie trzeba konfigurować powyższych ustawień. Wykonaj tę samą procedurę co zwykle, aby przenieść pliki.

  Przenoszenie podkastów do odtwarzacza Walkman

  Można słuchać podkastów na odtwarzaczu Walkman przenosząc podkasty z programu „Music Center for PC” do odtwarzacza Walkman.

  Uwaga

  • Nie można przenosić podkastów do odtwarzacza Walkman, który nie obsługuje odtwarzania podkastów. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi (online) odtwarzacza Walkman.
  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę przesyłania podkastów. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  1. Wykonaj procedurę (punkty 1 - 3) w rozdziale „Przenoszenie utworów lub list odtwarzania”.
  2. Kliknij [Podkasty] (A).
  3. Z listy podkastów wybierz podkast, który chcesz przenieść.
  4. Kliknij (B) [Przenieś na urządzenie/nośnik.].

  Aby przenosić podkasty automatycznie

  Możesz automatycznie przenosić podkasty, które nie zostały przeniesione do odtwarzacza Walkman. Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera wybierz następujące ustawienia.

  1. Kliknij (A) [Ustawienia podkastów].
   Zrzut ekranu widocznego po wybraniu opcji [Ustawienia podkastów]. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  2. Zaznacz pole wyboru [Automatycznie synchronizuj treść, kiedy urządzenie jest podłączone.]. Następnie kliknij [OK].

  Wskazówka

  • Za pomocą opcji [Ustawianie celu:] można wybrać, czy ustawienia mają być stosowane w odniesieniu do wszystkich zarejestrowanych podkastów, czy indywidualnie do każdego podkastu.
   Wybierz [Ustawienia standardowe], aby zastosować ustawienia do wszystkich zarejestrowanych podkastów.