Odtwarzanie utworów (Music Center for PC Ver.1.0)

  Zrzut ekranu odtwarzania. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów można znaleźć w tekście głównym.
  1. Kliknij [Muzyka] (A).
  2. Wybierz żądany utwór z listy nagrań.
  3. Kliknij (B) [Odtwarzaj].

   Po wybraniu tytułu albumu lub okładki albumu będzie odtwarzany pierwszy utwór w albumie.