Music Center for PC

  Rejestrowanie obrazów okładek (Music Center for PC Ver.1.0)

  Można zarejestrować obrazy okładek przypisując je do utworów, list odtwarzania, albumów itp. Wówczas obrazy okładek będą wyświetlane na odtwarzaczu WALKMAN®.
  Można także zarejestrować obrazy wykonawców i je wyświetlać.

  Wskazówka

  • Po zaimportowaniu utworów z płyty audio CD, informacje o muzyce będzie można uzyskać automatycznie przez Internet.
   Po znalezieniu obrazów okładek zostaną one automatycznie zarejestrowane.
  • W przypadku obrazów okładek lub obrazów wykonawców są obsługiwane następujące formaty plików:
   • Format JPEG (rozszerzenie pliku: .jpg)
   • Format GIF (rozszerzenie pliku: .gif)
   • Format BMP (rozszerzenie pliku: .bmp)
   • Format PNG (rozszerzenie pliku: .png)

  Uzyskiwanie obrazów okładek automatycznie

  Można uzyskać obrazy okładek w przypadku albumów lub utworów.

  1. Kliknij przycisk [Biblioteka muzyki] w panelu po lewej stronie.
  2. Wybierz album lub utwór z listy utworów, aby uzyskać obraz okładki.
  3. Wybierz [Pobierz obraz okładki] z menu [Narzędzia].

   Pobieranie obrazów okładek rozpocznie się automatycznie.
   Po znalezieniu obrazów okładek zostaną one automatycznie zarejestrowane.

  Uwaga

  Rejestrowanie obrazów okładek lub obrazów wykonawcy ręcznie

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę ręcznego rejestrowania obrazów okładek lub wykonawców. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  1. Przygotuj obraz okładki lub obraz wykonawcy, który chcesz zarejestrować.
  2. Kliknij przycisk [Biblioteka muzyki] (A).
  3. Wyświetl nagrania, którym chcesz przypisać obraz okładki lub obraz wykonawcy.
   • Aby zarejestrować obraz okładki do albumu lub listy odtwarzania:
    Kliknij [Okładka albumu] (B).
   • Aby zarejestrować obraz okładki do utworu:
    Kliknij [Okładka utworu] (C).
   • Aby zarejestrować obraz wykonawcy:
    Kliknij [Lista wykonawców] (D).
  4. Przeciągnij i upuść obraz na album, utwór lub wykonawcę.
   • Aby zarejestrować obraz okładki do albumu, listy odtwarzania lub utworu:
    Przeciągnij plik obrazu i upuść go w obszarze zdjęcia w przypadku poszczególnych albumów, utworów lub wykonawców.
   • Aby zarejestrować obraz wykonawcy:
    Przeciągnij plik obrazu i upuść go w obszarze zdjęcia w przypadku poszczególnych wykonawców.

  Wskazówka

  • Jeśli przeciągniesz i upuścisz obraz na obszar obrazów okładek podczas odtwarzania albumu, obraz ten zostanie zarejestrowany tylko do utworu, który jest aktualnie odtwarzany.
  • Jeśli przeciągniesz i upuścisz obraz na obszar okładek w lewym górnym rogu ekranu przy zaznaczeniu kilku utworów, ten sam obraz zostanie zarejestrowany do wszystkich wybranych utworów.

  Zmiana lub usuwanie obrazów okładek lub obrazów wykonawców

  • Aby zmienić obrazy okładek lub obrazy wykonawców

   Przeciągnij i upuść obraz, który chcesz zmienić na obszar obrazów okładek. Można zastąpić obraz.

   Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę zmiany lub usuwania obrazów okładek lub wykonawców. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  • Aby usunąć obrazy okładek

   Kliknij [Okładka albumu] (A) lub [Okładka utworu] (B)i wybierz album lub utwór, którego obraz chcesz usunąć. Następnie kliknij [Edytuj] albo kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł albumu lub utworu, aby wybrać [Właściwości]. Kliknij przycisk [Usuń], który pojawi się pod obrazem.

  • Aby usunąć obrazy wykonawców

   Kliknij [Lista wykonawców] (C) i wybierz wykonawcę, którego obraz chcesz usunąć. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Zarejestruj obraz wykonawcy]. Kliknij przycisk [Usuń], który pojawi się pod obrazem.