Lista klawiszy skrótów (Music Center for PC Ver.1.0)

  Skrót klawiaturowy
  Polecenie
  F2
  Przycisk umożliwia wprowadzenie nazwy nagrania wybranego na liście.
  F5
  Przycisk odświeża informacje wyświetlane na ekranie.
  • W przypadku wyświetlania nagrań podkastów, najpierw należy odświeżyć ekran. Następnie należy zaktualizować zarejestrowane podkasty.
  F6 lub Ctrl + P
  Przycisk pozwala odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie nagrania.
  F7 lub Ctrl + S
  Przycisku zatrzymuje odtwarzanie nagrania.
  F8 lub Ctrl + U
  Przycisk włącza lub wyłącza dźwięk.
  F9 lub Ctrl + Strzałka w dół
  Przycisk zmniejsza głośność.
  F10 lub Ctrl + Strzałka w górę
  Przycisk zwiększa głośność.
  F12
  Przycisk przełącza między trybem mini a trybem pełnym.
  Alt
  Przycisk wyświetla menu [Plik].
  Alt + F4
  Przycisk zamyka ekran, który jest aktualnie wyświetlany, lub kończy uruchomiony program.
  Usuń
  Przycisk usuwa wybrany element.
  Ctrl + A
  Przycisk zaznacza wszystkie nagrania na liście.
  Ctrl + Shift + A
  Przycisk anuluje zaznaczenie wszystkich nagrań.
  Ctrl + C
  Przycisk kopiuje zaznaczony tekst na ekranie edycji.
  Ctrl + E
  Przycisk służy do wysuwania płyty z napędu CD.
  • W przypadku niektórych napędów CD może nie udać się wysunąć płyty.
  Ctrl + F
  Przycisk przesuwa kursor do pola wyszukiwania według słowa kluczowego.
  Ctrl + I
  Przycisk pobiera informacje dla płyt audio CD lub informacje o muzyce.
  • Aby uzyskać informacje o muzyce, wymagane jest połączenie z Internetem.
  Ctrl + N
  Przycisk tworzy nową listę odtwarzania.
  Ctrl + Alt + N
  Przycisk tworzy nową Dynamiczną listę odtwarzania. Można ustawić warunki dla utworów, które będą wyświetlane na Dynamicznej liście odtwarzania.
  Ctrl + O
  Przycisk wyświetla ekran [Zaimportuj pliki]. Można wybrać nagrania i zaimportować je z komputera do programu „Music Center for PC”.
  Ctrl + V
  Przycisk wkleja skopiowany lub wycięty tekst na ekranie edycji.
  Ctrl + X
  Przycisk wycina zaznaczony tekst na ekranie edycji.
  Ctrl + Strzałka w prawo
  Przycisk odtwarza następne nagranie.
  Ctrl + Strzałka w lewo
  Przycisk wraca do początku aktualnie odtwarzanego nagrania.
  Ctrl + Shift + Strzałka w prawo
  Przycisk rozwija pozycje zawierające nagrania na liście nagrań, aby wyświetlić wszystkie nagrania.
  Ctrl + Shift + Strzałka w lewo
  Przycisk zwija pozycje na liście nagrań, aby ukryć nagrania zawarte w każdej pozycji.
  Esc
  Przycisk przełącza listę nagrań albumu do ekranu indeksu okładek albumu, gdy wyświetlana jest [Okładka albumu].
  Backspace
  Przycisk przełącza listę nagrań albumu do ekranu indeksu okładek albumu, gdy wyświetlana jest [Okładka albumu].