Wyszukiwanie nagrań (Music Center for PC Ver.1.0)

  Istnieje możliwość wyszukiwania nagrań na dwa sposoby: z użyciem funkcji przeszukiwania indeksu i funkcji wyszukiwania według słowa kluczowego.

  Funkcja przeszukiwania indeksu

  Istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania dużej ilości nagrań przy użyciu funkcji przeszukiwania indeksu.
  (Jeżeli korektor jest wyświetlany w strefie odnajdywania, kliknij ponownie (A) [Korektor]. Nastąpi przełączenie wyświetlanego ekranu.)

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę wyszukiwania według indeksu. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  1. Kliknij [Biblioteka muzyki] lub [Podkasty] (B).
  2. Wybierz przycisk wyszukiwania (C).
   • (Wyszukiwanie wykonawców):

    Wyszukiwanie utworów wybranego artysty.

   • (Ciąg odkrywczy):

    Okładka lub miniatury utworów są wyświetlane w kolejności losowej.

   • (Wyszukiwanie gatunków):

    Wyszukiwanie utworów odpowiadających wybranemu gatunkowi.

   • (Wyszukiwanie podkastów):

    Wyszukiwanie podkastów przy użyciu nazwy podkastu.

  Wskazówka

  • Pozycje z największą liczbą nagrań, które są zarejestrowane w programie „Music Center for PC” są wyświetlane największą czcionką na liście.

  Funkcja wyszukiwania według słowa kluczowego

  Po wprowadzeniu słowa kluczowego w polu wyszukiwania (A), na liście zostaną wyświetlone nagrania zawierające to słowo kluczowe.

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę wyszukiwania według słów kluczowych. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.

  Kliknij (B) [Przełącza cel wyszukiwania.], aby zmienić kryteria wyszukiwania dla listy. Można zawęzić wyniki wyszukiwania.

  Kliknij [Wyczyść] (C), aby usunąć wprowadzone słowo kluczowe. Ekran powróci do listy nagrań.