Music Center for PC

  Odtwarzanie nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości (Music Center for PC Ver.1.0)

  Nagrania z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości odnoszą się do plików w formacie z lepszą jakością dźwięku niż w standardzie CD. Prześlij nagrania z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości do biblioteki w programie „Music Center for PC”. Wówczas można słuchać nagrań z wysokiej jakości dźwiękiem z poziomu następujących urządzeń:

  • Urządzenie zgodne z USB-DAC
  • Urządzenie zgodne z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości podłączone do sieci domowej

  Możesz także odtwarzać nagrania z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości na komputerze. Jednak jakość dźwięku może się różnić w zależności od środowiska sprzętowego lub specyfikacji.

  Wskazówka

  • Po przeniesieniu nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości do odtwarzacza WALKMAN® można słuchać nagrań z wysokiej jakości dźwiękiem. (Tylko w przypadku odtwarzacza Walkman, który jest zgodny z formatem plików z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości.)

  Odtwarzanie nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem urządzenia zgodnego z USB-DAC

  Są dwie metody odtwarzania: „ASIO” i „Z pominięciem WASAPI”. Wybierz metodę zgodnie ze środowiskiem audio. Jeśli wybierzesz „ASIO”, zainstaluj odpowiedni sterownik USB systemu Windows dla urządzenia zgodnego z USB-DAC. Pobierz wcześniej sterownik USB dla urządzenia zgodnego z USB-DAC. Sterownik USB jest dostępny w witrynie pomocy technicznej.

  1. Podłącz urządzenie zgodne z USB-DAC do komputera.
  2. Wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia].
  3. Kliknij [Ustawienia wyjścia audio] (A). Następnie wybierz [ASIO] lub [Z pominięciem WASAPI] (B) w pozycji [Tryb wyjścia]. Wybierz sterownik odpowiadający podłączonemu urządzeniu z rozwijanego menu.
   Zrzut ekranu opcji [Ustawienia wyjścia audio]. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  4. Po kliknięciu przycisku [Ustawienia...] (C), pojawi się ekran ustawień. Wybierz [Ustawienie wykrywania preferencji: Automatycznie ustawia optymalny format wyjściowy.] lub [Ustawienie ręczne: Umożliwia ustawienie wybranego formatu wyjściowego (bity kwantyzacyjne, częstotliwość próbkowania).] (D) na tym ekranie. Następnie kliknij [OK].
   Zrzut ekranu opcji [Ustawienia: Format wyjściowy]. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  5. Kliknij [OK], aby zamknąć ekran ustawień. Następnie rozpocznij odtwarzanie nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości.

  Uwaga

  • Jeśli nagrań nie można odtworzyć po odłączeniu urządzenia zgodnego z USB-DAC od komputera, należy wykonać następujące czynności:
   1. Wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia].
   2. Kliknij [Ustawienia wyjścia audio]. Następnie wybierz [DirectSound (standardowo)] w pozycji [Tryb wyjścia].

  Odtwarzanie nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości na komputerze

  Następujące ustawienia są zalecane przy odtwarzaniu nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości w programie „Music Center for PC”. Możesz słuchać nagrań z głośników lub słuchawek podłączonych do komputera.

  1. Wyświetl ekran [Dźwięk].

   Kliknij [Panel sterowania]. Następnie wybierz [Dźwięk] w pozycji [Sprzęt i dźwięk].

  2. Wybierz głośnik na karcie [Zagraj], a następnie kliknij [Właściwości].
  3. Na karcie [Zaawansowane] wybierz [24-bitowa, 192000 Hz (Jakość studyjna)] z rozwijanego menu dla formatu domyślnego, a następnie kliknij [OK].

  Uwaga

  • Podczas słuchania nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości przez głośniki komputera, dźwięk wyjściowy nie jest w pierwotnej jakości dźwięku. Aby odtwarzać nagrania w pierwotnej jakości dźwięku, należy podłączyć do komputera urządzenie zgodne z USB-DAC.

  Wskazówka

  • Jeżeli nie można wybrać opcji [24-bitowa, 192000 Hz (Jakość studyjna)], wybierz najwyższą wartość liczbową na komputerze. Po zmianie ustawień uruchom aplikację „Music Center for PC” i rozpocznij odtwarzanie nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości.