Music Center for PC

  Ograniczenia dotyczące edytowania nagrań (Music Center for PC Ver.1.0)

  W przypadku usuwania utworów

  • W przypadku usunięcia utworu, który został dodany do listy odtwarzania lub Dynamicznej listy odtwarzania z biblioteki, utwór ten również zostanie usunięty z listy odtwarzania lub Dynamicznej listy odtwarzania.
  • Po kliknięciu [Usuń z biblioteki i komputera.] w przypadku usuwania utworu, zaimportowany utwór zostanie usunięty z folderu źródłowego na komputerze. W takim przypadku, ponieważ utwór został całkowicie usunięty z komputera, utwór ten nie może być wykorzystywany przez inne oprogramowanie. Lokalizację pliku możesz sprawdzić na ekranie właściwości utworu.

  W przypadku łączenia lub dzielenia utworów

  • Można łączyć lub dzielić utwory w formacie MP3. Można również łączyć lub dzielić utwory, które spełniają oba następujące warunki:
   • Utwory zgodne z OpenMG
   • Utwory w formacie ATRAC lub PCM
   W celu sprawdzenia powyższych warunków, należy otworzyć ekran właściwości dla danego utworu. Jeżeli wyświetlany jest opis „OpenMG Audio (ATRAC3)”, „OpenMG Audio (ATRAC3plus)” lub „OpenMG Audio (PCM)”, można łączyć lub dzielić utwory.
  • Nie można łączyć lub dzielić utworów, które są aktualnie odtwarzania lub przenoszone.