Ekran odtwarzania (Music Center for PC Ver.1.0)

  Zrzut ekranu odtwarzania. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów można znaleźć w tekście głównym.
  (A) Operacje odtwarzania (*)

  Dostępne są następujące operacje:

  • Odtwarzanie utworów
  • Głośność
  • Regulacja jakości dźwięku (funkcja korektor)
  • Zmiana trybu odtwarzania itp.
  (B) Strefa odnajdywania

  Można wyświetlić ekran wyszukiwania utworu, okładkę albumów, ekran korektora itp.

  (C) Lista nagrań

  Można wyświetlić listę utworów lub list odtwarzania.

  (Dźwięk wysokiej rozdzielczości)
  Ikona ta wskazuje nagrania z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości.
  (D)Lewy panel

  Można przełączać pomiędzy poniższymi trybami wyświetlania:

  • Lista utworów lub list odtwarzania
  • Ekran przenoszenia

  * (A)Szczegóły dotyczące operacji odtwarzania

  Zrzut ekranu obszaru obsługi odtwarzania. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów można znaleźć w tekście głównym.

  (1)

  / (Odtwarzaj/wstrzymaj)
  Kliknij przycisk, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
  (Zatrzymaj)
  Kliknij przycisk, aby zatrzymać odtwarzanie.
  (Wstecz)
  Kliknij przycisk, aby przejść do początku bieżącego utworu.
  Szybko kliknij przycisk dwukrotnie, aby przejść do początku poprzedniego utworu.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przewinąć utwór do tyłu podczas odtwarzania.
  (Dalej)
  Kliknij przycisk, aby przejść do początku następnego utworu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przewinąć utwór do przodu podczas odtwarzania.

  (2)

  Głośność
  Przesuń suwak od lewej do prawej, aby wyregulować głośność.

  (3)

  Wyciszenie wył. /Wyciszanie
  Kliknij przycisk, aby wyciszyć odtwarzane nagranie. Ponowne kliknięcie przycisku przywraca pierwotne ustawienie głośności odtwarzania.

  (4)

  Pozycja odtwarzania
  Kliknij przycisk, aby wyświetlić pozycję odtwarzania.
  Przesuń suwak lub wybierz żądaną pozycję, aby ustawić pozycję odtwarzania.

  (5)

  Wyświetla odtwarzany element.
  Kliknij przycisk, aby wyświetlić nagranie, które jest aktualnie odtwarzane.

  (6)

  Korektor
  Kliknij przycisk, aby ustawić jakość dźwięku za pomocą funkcji korektora.
  Kliknij przycisk ponownie, aby powrócić do ekranu wyszukiwania utworu.

  (7)

  Tryb odtwarzania
  Kliknij odpowiedni tryb odtwarzania. ([Normalny], [Powtarzaj wszystko], [Powtarzaj jeden], [Kolejność losowa], [Kolejność losowa+Powtarzaj])