Music Center for PC

  Importowanie plików z komputera (Music Center for PC Ver.1.0)

  Z poziomu aplikacji „Music Center for PC” można zarządzać nagraniami (np. utworami lub listami odtwarzania) zapisanymi na komputerze.

  Importowanie utworów z komputera

  1. Kliknij [Importuj z komputera] w panelu po lewej stronie.

   Jeżeli dodasz znacznik wyboru w polu wyboru opcji [Wybierz folder], można określić folder w przypadku plików, które chcesz importować.

  2. Kliknij [Rozpocznij importowanie].

  Uwaga

  • W przypadku importowania pliku do aplikacji „Music Center for PC” z zewnętrznego dysku twardego lub innej lokalizacji niż dysk wewnętrzny (HDD/SSD), może wystąpić błąd z uwagi na niepowodzenie konwersji. W tym przypadku, należy skopiować plik na dysk wewnętrzny (HDD/SSD) i zaimportować go ponownie do aplikacji „Music Center for PC”.

  Wskazówka

  • Można importować utwory z folderu [Muzyka] na komputerze do programu „Music Center for PC” po zainstalowaniu aplikacji „Music Center for PC”.
  • Można także importować nagrania do programu „Music Center for PC”, przeciągając je i upuszczając z Eksploratora Windows do listy nagrań.
  • Po kliknięciu opcji [Ustawienie importowania autom.] na ekranie w Punkcie 1, program „Music Center for PC” automatycznie zaimportuje pliki z określonego folderu zaraz po uruchomieniu.
   Pliki dodane do określonego folderu zostaną automatycznie zaimportowane

  Importowanie plików z listy odtwarzania

  Możesz zaimportować listę odtwarzania (plik z rozszerzeniem: .m3u lub .m3u8) do programu „Music Center for PC”.

  1. Wybierz [Importuj listę odtwarzania...] z menu [Plik].
  2. Wybierz listę odtwarzania (plik z rozszerzeniem: .m3u lub .m3u8).

   Wybierz folder, który zawiera listę odtwarzania. Następnie wybierz z listy plik listy odtwarzania.

  3. Kliknij [Importuj].

  Uwaga

  • Jeśli lista odtwarzania zawiera utwory, które nie są zapisane na komputerze, nie można zaimportować tych utworów.