Music Center for PC

  Migrowanie bibliotek z programu „Media Go” do programu „Music Center for PC” (Music Center for PC Ver.1.0)

  Podczas instalowania programu „Music Center for PC” na komputerze możesz jednocześnie zaimportować bibliotekę programu „Media Go”. Jeśli nie możesz zaimportować biblioteki podczas instalacji, określ lokalizację biblioteki i zaimportuj dane potem.

  Uwaga

  Importowanie bibliotek podczas instalacji programu „Music Center for PC

  Biblioteka programu „Media Go” jest zazwyczaj przechowywane w folderze [Muzyka] na komputerze. Następujące okno pojawi się po uruchomieniu programu „Music Center for PC” po raz pierwszy po zainstalowaniu aplikacji. Dodaj znacznik wyboru [Folder [Muzyka]], a następnie kliknij przycisk [OK]. Biblioteka zostanie zaimportowana. Jeśli są pliki, które zostały ostatnio dodane do tego folderu, biblioteka zostanie zaimportowana automatycznie po uruchomieniu programu „Music Center for PC” po raz kolejny.

  Okno dialogowe: Zaimportuj pliki audio do Music Center for PC.

  Importowanie bibliotek z określeniem lokalizacji przechowywania

  Jeśli nie można zaimportować niektórych bibliotek podczas uruchamiania aplikacji „Music Center for PC” po raz pierwszy, należy zaimportować je podając lokalizację plików.

  1. Sprawdź lokalizację plików.

   Uruchom „Media Go”, a następnie wybierz [Plik] - [Dodaj/Usuń multimedia z Biblioteki]. Na liście [Monitorowane foldery] sprawdź lokalizację biblioteki, którą chcesz zaimportować. W razie potrzeby zapisz lokalizację przechowywania. Następnie kliknij [OK] i zamknij program „Media Go”.

  2. Uruchom „Music Center for PC”.
  3. Wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia].
  4. Kliknij [Importuj plik], a następnie kliknij [Dodaj dowolny folder...].
  5. Określ lokalizację pliku zatwierdzoną w Punkcie 1, a następnie kliknij [OK].
  6. Kliknij [OK], a następnie zamknij okno ustawień.

   Podany folder zostanie dodany do folderu biblioteki. Następnie nagrania w tym folderze zostaną zaimportowane do programu „Music Center for PC”.

  Wskazówka

  • Można także zaimportować biblioteki innych aplikacji niż „Media Go”. Wykonaj tę samą procedurę, zgodnie z opisem w tym rozdziale.
  • Jeżeli dodasz nowe pliki muzyczne do folderu biblioteki, zostaną one dodane do biblioteki „Music Center for PC” automatycznie.
   Jednakże jeśli plik muzyczny został usunięty z biblioteki w przeszłości, plik ten będzie wyłączony z plików kwalifikujących się do importu. W rezultacie plik muzyczny może nie zostać rozpoznany przez bibliotekę programu „Music Center for PC”, nawet jeśli ten plik zostanie dodany do biblioteki.
   W takim przypadku przeciągnij i upuść katalog plików muzycznych za pośrednictwem Eksploratora Windows. W ten sposób plik muzyczny można dodać ponownie do biblioteki.