Music Center for PC

  Łączenie lub dzielenie utworów (Music Center for PC Ver.1.0)

  Łączenie utworów

  Kilka utworów można połączyć w jeden utwór.
  Jeśli połączysz kilka utworów w jeden utwór, połączone utwory będą odtwarzane razem podczas odtwarzania losowego.

  1. Kliknij [Muzyka] w panelu po lewej stronie.
  2. Z listy utworów wybierz utwory, które chcesz połączyć.

   Przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl, aby wybrać kilka utworów, które chcesz połączyć.

  3. Wybierz [Połącz utwory...] z menu [Edytuj].
  4. Kliknij [Połącz].

   Utwory zostaną połączone w kolejności, w której są wyświetlane na liście utworów.
   Tytułem połączonego utworu będzie tytuł pierwszego utworu zakończony znakami „_C”. W razie potrzeby zmień tytuł utworu.

  Uwaga

  Dzielenie utworów

  Jeden utwór można podzielić na dwa utwory.

  1. Kliknij [Muzyka] w panelu po lewej stronie.
  2. Z listy utworów wybierz utwór, który chcesz podzielić.
  3. Wybierz [Podziel utwór...] z menu [Edytuj].

   Wyświetlony zostanie ekran [Podziel...] i rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu.

  4. Kliknij [Wybierz miejsce] w miejscu, w którym chcesz podzielić utwór.

   Odtwarzanie próbne zostanie powtórzone od pozycji, w której wybrano [Wybierz miejsce].
   Jeśli chcesz zresetować pozycję podziału, kliknij [Spróbuj ponownie].

  5. Dokonaj drobnych poprawek w pozycji podziału.

   Aby zmienić miejsce podziału, przeciągnij suwak pozycji odtwarzania w lewo lub w prawo, albo kliknij przycisk [-] lub [+].

   Uwaga

   • Rzeczywiste miejsce podziału może być nieznacznie przesunięte w stosunku do ustawionego miejsca podziału.
  6. Kliknij [Rozpocznij podział].

   Utwory zostaną podzielone.
   Na końcu tytułu pierwszej części podzielonego utworu zostanie dodane „_1”. Na końcu tytułu drugiej części podzielonego utworu zostanie dodane „_2”. W razie potrzeby zmień tytuł utworu.

  Uwaga