Music Center for PC

  Zmiana informacji o nagraniach/liście odtwarzania (Music Center for PC Ver.1.0)

  Możesz zmienić informacje dotyczące nagrań (takie jak tytuł utworu, wykonawca lub gatunek).

  1. Kliknij [Muzyka] lub [Lista odtwarzania] w panelu po lewej stronie.
  2. Z listy nagrań wybierz pliki, które chcesz zmienić.
  3. Kliknij [Edytuj] lub kliknij prawym przyciskiem myszy nagranie i wybierz [Właściwości].
  4. Zmień opcje.
  5. Kliknij [OK].

  Uwaga

  • Nie można zmieniać informacji (takich jak tytuły utworów) w przypadku nagrań, które są aktualnie przenoszone.

  Wskazówka

  • Po zmianie informacji dotyczących jakiegoś utworu, utwór ten zostanie ponownie zaklasyfikowany według wykonawcy lub albumu.