Music Center for PC

  Odtwarzanie utworów w sieci domowej (Music Center for PC Ver.1.0)

  Odtwarzanie utworów przez przekierowanie wyjścia na urządzenie audio z obsługą sieci

  1. Podłącz komputer i urządzenie audio z obsługą sieci do tej samej sieci domowej.

   Szczegółowe informacje o sposobie podłączania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

  2. Wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia].
  3. Kliknij [Ustawienia wyjścia audio] (A) i dodaj znacznik wyboru w polu wyboru [Urządzenie sieciowe] (B). Następnie kliknij [Ustawienia...] (C).
   Zrzut ekranu opcji [Ustawienia wyjścia audio]. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  4. Wybierz urządzenie, na które chcesz przekierować wyjście, z listy w obszarze [Wybierz urządzenie sieciowe] (D). Następnie kliknij [OK], aby zamknąć ekran.
   Zrzut ekranu opcji [Wybierz urządzenie sieciowe]. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.

   Wskazówka

   • Jeśli urządzenia, na które chcesz przekierować wyjście, nie ma na liście, upewnij się, że urządzenie jest włączone i ustawienia sieciowe są prawidłowo skonfigurowane.
  5. Uruchom odtwarzanie utworu.

  Odtwarzanie utworów z biblioteki programu „Music Center for PC” z poziomu urządzenia audio z obsługą sieci (funkcja serwera)

  Można odtwarzać utwory z biblioteki programu „Music Center for PC” przez sieć z poziomu urządzenia audio z obsługą sieci.

  1. Podłącz komputer i urządzenie audio z obsługą sieci do tej samej sieci domowej.

   Szczegółowe informacje o sposobie podłączania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

  2. Wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia].
  3. Kliknij [Udostępnij nośnik] (A) i dodaj znacznik wyboru w polu wyboru [Udostępnij nośnik urządzeniu w sieci lokalnej] (B).
   Następnie, wprowadź dowolną nazwę biblioteki w polu tekstowym [Nazwa biblioteki:] (C). Kliknij [OK], aby zamknąć okno.
   Zrzut ekranu opcji [Udostępnij nośnik]. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.

   Potrzebna będzie nazwa biblioteki wprowadzona w tym punkcie. Nazwa biblioteki będzie niezbędna do identyfikacji biblioteki programu „Music Center for PC”, gdy urządzenie z obsługą sieci próbuje uzyskać dostęp do biblioteki.

   Wskazówka

   • Dodaj znacznik wyboru w polu [Automatycznie zezwól nowemu urządzeniu na dostęp do biblioteki]. Dostęp do biblioteki zostanie przydzielony automatycznie, gdy nowe urządzenie jest podłączane do sieci.
   • Dodaj znacznik wyboru w polu [Zredukuj jakość audio wysokiej rozdzielczości do jakości CD]. Podczas odtwarzania nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości można poprawić przerywany dźwięk lub inne problemy.
  4. Uzyskaj dostęp do biblioteki programu „Music Center for PC” z poziomu urządzenia audio z obsługą sieci i rozpocznij odtwarzanie utworu.

   Przez ten czas nie zamykaj programu „Music Center for PC”. W przypadku wyłączenia komputera lub zamknięcia programu „Music Center for PC”, urządzenie audio nie może korzystać z biblioteki.
   Szczegółowe informacje dotyczące obsługi urządzenia audio można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia audio.