Music Center for PC

  Ograniczenia dotyczące przenoszenia plików (Music Center for PC Ver.1.0)

  • W następujących przypadkach pojawi się komunikat o błędzie i przenoszenie nie powiedzie się:
   • Przy próbie przeniesienia nagrań, których program „Music Center for PC” nie może odtworzyć.
   • Przy próbie przeniesienia nagrań, których odtwarzacz WALKMAN® nie obsługuje.
   • Gdy wolne miejsce na odtwarzaczu Walkman jest mniejsze niż rozmiar pliku utworu, który próbujesz przenieść.
  • Po zmianie lub usunięciu lokalizacji docelowej utworów nie będzie możliwe przeniesienie utworów.
  • Nie należy odłączać odtwarzacza Walkman od komputera podczas przenoszenia danych. Grozi to uszkodzeniem danych lub awarią.
  • Podczas przenoszenia nagrań, komputer nie powinien przełączać się w stan nieaktywny, np. w tryb uśpienia, z użyciem funkcji timera.