Music Center for PC

  Importowanie utworów z płyty audio CD (Music Center for PC Ver.1.0)

  Możesz importować utwory z płyty audio CD do programu „Music Center for PC”. Zaimportowane utwory zostaną zapisane na dysku wewnętrznym (HDD/SSD).

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę importowania utworów z płyty CD z muzyką. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  1. Włóż płytę audio CD do napędu nośników komputera.

   Wskazówka

   • Jeśli WALKMAN® jest podłączony do komputera, można stale przenosić zaimportowane utwory do odtwarzacza Walkman.
  2. Kliknij [Importuj z CD] (A).

   Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, informacje o muzyce można uzyskać automatycznie.
   Jeśli zostanie znaleziony obraz dostępnej okładki, to zostanie on automatycznie zarejestrowany.

   Wskazówka

   • Szczegółowe informacje o obsługiwanych formatach plików, które mogą być importowane z płyt audio CD można znaleźć „Główne funkcje/Dane techniczne”.
   • Jeśli chcesz zmienić ustawione formaty w przypadku importu utworów, kliknij [Ustawienia importowania] (B).
  3. Dodaj zaznaczenia wyboru (C) przy tych utworach, które chcesz importować.
  4. Kliknij [Importuj] (D).

  Wskazówka

  • Gdy importowanie zostanie zakończone, kliknij (E) [Wyświetla zaimportowane utwory w bibliotece.], aby wyświetlić importowane utwory w bibliotece.

  Aby anulować importowanie

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę anulowania importu utworów. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  • Kliknij [Anuluj import] (A).

   Jeśli niektóre utwory zostały już zaimportowane przed anulowaniem operacji, utwory te będą przechowywane w aplikacji „Music Center for PC”.

  Aby przenieść importowane utwory bezpośrednio do odtwarzacza Walkman

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę przesyłania zaimportowanych utworów do odtwarzacza Walkman. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.

  Jeżeli Walkman został podłączony do komputera w Punkcie 1, ekran przenoszenia pojawi się po zakończeniu importu. Można kontynuować przenoszenie utworów do odtwarzacza Walkman od tego samego ekranu. Wybierz Walkman (A) jako miejsce docelowe, a następnie kliknij [Przenieś zaimportowane utwory na urządzenie] (B).

  Uwaga

  • Jeżeli przed przeniesieniem utworów do odtwarzacza Walkman zostanie włożona inna płyta audio CD, ekran przenoszenia zniknie. W takim przypadku wykonaj czynności opisane w rozdziale „Przenoszenie nagrań do odtwarzacza WALKMAN®” w celu przeniesienia utworów do odtwarzacza Walkman.