Music Center for PC

  Uzyskiwanie informacji o muzyce i analizie 12 TONE ANALYSIS (Music Center for PC Ver.1.0)

  Informacje o muzyce można uzyskać (metainformacje takie jak nazwy albumów, wykonawców lub utworów) automatycznie przez Internet za pośrednictwem bazy CDDB (Gracenote CD DataBase), serwisu danych z informacjami o utworach. Uzyskane informacje o muzyce są wyświetlane na odtwarzaczu WALKMAN® po przeniesieniu utworów.

  Ponadto po wykonaniu analizy 12 TONE ANALYSIS utworów, można ustawić warunki tworzenia Dynamicznej listy odtwarzania.

  Uwaga

  • Do korzystania z usługi CDDB posiadany komputer musi być podłączony do Internetu.
  • Z serwisu CDDB można korzystać za darmo. Jednakże może być konieczna rejestracja do serwisu Gracenote w przypadku korzystania z serwisu po raz pierwszy. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

  Uzyskiwanie informacji o muzyce w przypadku importowania nagrań z płyty audio CD

  Po zaimportowaniu utworów z płyty audio CD, metainformacje (na przykład tytuły albumów, wykonawcy lub tytuły utworów) uzyskuje się automatycznie.

  Gdy nie można uzyskać informacji o muzyce

  • Informacje mogą być blokowane przez oprogramowanie antywirusowe. W razie potrzeby należy wyłączyć ustawienia tego oprogramowania.
  • Nie można uzyskać informacji o muzyce dla płyt CD, które nie są zarejestrowane w bazie CDDB. W takim przypadku należy ręcznie zmienić opcje (na przykład tytuł).
  • Jeśli wyszukiwanie informacji o muzyce nie uruchomi się automatycznie, kliknij [Pobierz informacje o CD] (A).
   Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę ręcznego uzyskiwania informacji o muzyce. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.

  Uzyskiwanie informacji o muzyce w przypadku utworów w programie „Music Center for PC

  Można wyszukiwać tytuły utworów lub tytuły albumów dla wybranych utworów lub albumów na liście.

  1. Kliknij [Biblioteka muzyki] w panelu po lewej stronie.
  2. Z listy utworów wybierz utwór lub album, w przypadku którego chcesz uzyskać informacje o muzyce.
  3. Wybierz [Pobierz informacje o CD i utworze] z menu [Narzędzia].

   Program „Music Center for PC” rozpocznie automatyczne wyszukiwanie informacji o muzyce.
   Po znalezieniu informacji o muzyce pojawią się informacje takie jak tytuł albumu, wykonawcy lub tytuł utworu.
   Wybierz żądane informacje spośród sugestii, a następnie kliknij [OK]. Na liście pojawią się informacje o muzyce.

  Uzyskanie lub analizowanie informacji o muzyce automatycznie

  Możesz szukać utworów, które nie mają ustawionych informacji o muzyce (np. utwory „Bez nazwy” lub utwory, które nie zostały poddane analizie 12 TONE ANALYSIS. Następnie możesz automatycznie uzyskać informacje o muzyce i wykonać analizę 12 TONE ANALYSIS.

  1. Wybierz [Pobieraj automatycznie informacje o utworze i 12-tonową analizę] z menu [Narzędzia].
  2. Kliknij przycisk [Automatycznie wyszukaj informacje o utworze / wykonaj analizę 12-tonową].

   Wybierz informacje, które chcesz automatycznie uzyskać, i dodaj znacznik wyboru w polu wyboru.

  3. Kliknij [OK].

   Będzie można uzyskać informacje o muzyce. Następnie zostanie automatycznie wykonana analiza 12 TONE ANALYSIS.
   Po znalezieniu informacji o muzyce, stosowne informacje o muzyce zostaną uzyskane automatycznie.

  Uwaga