Music Center for PC

  Tworzenie listy odtwarzania (Music Center for PC Ver.1.0)

  Lista odtwarzania to lista zebranych utworów przeznaczonych do odtwarzania.
  Utworzenie listy odtwarzania pozwala odtwarzać tylko ulubione utwory. Można również odtwarzać utwory w żądanej kolejności.
  Listy odtwarzania można przenosić do odtwarzacza WALKMAN®.

  1. Kliknij [Utwórz i edytuj] (A) obok [Lista odtwarzania].
   Zrzut ekranu widocznego po wybraniu opcji [Utwórz i edytuj]. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.

   Pojawi się ekran edycji listy odtwarzania.

  2. Kliknij [Nowe] (B).
   Zrzut ekranu widocznego po wybraniu opcji [Nowe]. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.

   Nowa lista odtwarzania zostanie dodana do listy list odtwarzania.

  3. Wprowadź wybraną nazwę listy odtwarzania.
  4. Dodaj utwory do utworzonej listy odtwarzania.