Music Center for PC

  Dodawanie utworów do listy odtwarzania lub usuwanie utworów z listy odtwarzania (Music Center for PC Ver.1.0)

  Możesz dodać utwory do utworzonej listy odtwarzania lub usunąć utwory z listy odtwarzania.
  Nawet jeśli usuniesz utwory z listy odtwarzania, utwory pozostają w bibliotece. Można ponownie dodać utwory do listy odtwarzania.

  Dodawanie utworów do listy odtwarzania

  1. Kliknij [Utwórz i edytuj] (A) obok [Lista odtwarzania].
   Zrzut ekranu widocznego po wybraniu opcji [Utwórz i edytuj]. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.

   Pojawi się ekran edycji listy odtwarzania.

  2. Wybierz listę odtwarzania (B), do której chcesz dodać utwory.
   Zrzut ekranu widocznego po wybraniu listy odtwarzania. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  3. Kliknij [Muzyka] (C).
  4. Wybierz utwory, które chcesz dodać do listy odtwarzania.
  5. Kliknij (D) [Dodaj utwór (utwory) do listy odtwarzania.].
  6. Po zakończeniu dodawania utworów, kliknij przycisk [Edytuj i zamknij] (E) obok [Lista odtwarzania].

  Usuwanie utworów z listy odtwarzania

  1. Kliknij [Utwórz i edytuj] (A) obok [Lista odtwarzania].
   Zrzut ekranu widocznego po wybraniu opcji [Utwórz i edytuj]. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.

   Zostanie wyświetlony ekran edycji listy odtwarzania.

  2. Kliknij dwukrotnie listę odtwarzania (B) zawierającą utwory, które chcesz usunąć. Następnie wybierz utwory do usunięcia.
   Zrzut ekranu widocznego po wybraniu listy odtwarzania. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  3. Kliknij [Usuń wszystkie wybrane elementy] (C).
  4. Po zakończeniu usuwania utworów, kliknij przycisk [Edytuj i zamknij] (D) obok [Lista odtwarzania].