Music Center for PC

  Importowanie nagrań z odtwarzacza WALKMAN® (Music Center for PC Ver.1.0)

  Importowanie utworów z odtwarzacza Walkman

  Możesz importować utwory, które są przechowywane na odtwarzaczu Walkman, do aplikacji „Music Center for PC”.

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę importowania utworów z odtwarzacza Walkman. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  1. Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.
  2. Kliknij [Przenieś na urządzenie] (A).
  3. Wybierz urządzenie (na przykład odtwarzacz Walkman) (B), z którego chcesz importować utwory.
  4. Kliknij (C) [Muzyka], [Podkasty] lub [Nauka języka].

   Uwaga

   • W przypadku niektórych modeli odtwarzacza Walkman, nie pojawi się ikona (C) [Nauka języka]. Jeśli chcesz importować nagrania do nauki języka, wybierz nagrania z listy w pozycji [Muzyka].
  5. Wybierz utwory (D), które chcesz importować.
  6. Kliknij [Importuj do biblioteki.] (E).

  Uwaga