Music Center for PC

  Sposób korzystania z ekranu przenoszenia (Music Center for PC Ver.1.0)

  W tej części opisano ekran przenoszenia.

  Podłącz odtwarzacz WALKMAN® do komputera, a następnie kliknij [Przenieś na urządzenie] (A) w panelu po lewej stronie. Pojawi się ekran przenoszenia.

  Zrzut ekranu przesyłania. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów można znaleźć w tekście głównym.
  • (B) [Importuj do biblioteki.]

   Utwory można importować z odtwarzacza Walkman do biblioteki programu „Music Center for PC”.

  • (C) [Przenieś na urządzenie/nośnik.]

   Można przenosić nagrania z programu „Music Center for PC” do odtwarzacza Walkman.

  • (D) Menu wyboru dla podłączonych urządzeń

   Można wybrać podłączone urządzenie, który chcesz wyznaczyć jako miejsce docelowe.

  • (E) [Zamknij tę listę.]
  • (F) Lista nagrań (Walkman)

   Nagrania zapisane w odtwarzaczu Walkman są tutaj wyświetlane.
   Nagrania można również zaznaczać lub usuwać korzystając z poniższych przycisków.

   • [Wybierz wszystko]:
    Można wybrać jednocześnie wszystkie nagrania, które są wyświetlane na liście.
   • [Usuń wszystkie wybrane elementy]:
    Można usunąć wyświetlane nagrania z listy.
  • (G) Obszar wskaźnika pojemności

   Tutaj wyświetlana jest ilość wolnego miejsca w odtwarzaczu Walkman.

  • (H) [Ustawienia przenoszenia]

   Można wyświetlić ekran [Ustawienia przenoszenia urządzenia "Walkman"].
   Można skonfigurować ustawienia trybu przenoszenia utworów itp.

  • (I) [Anuluj]

   Można anulować przenoszenie.

  • (J) Obszar wskaźnika stanu

   Tutaj można sprawdzić liczbę nagrań, rozmiar plików i postęp przenoszenia nagrań wyświetlonych po lewej stronie ekranu.