Music Center for PC

  Zapisywanie kopii zapasowej danych z programu „Music Center for PC” (Music Center for PC Ver.1.0)

  Uwaga

  • Zamknij wszystkie inne programy niż narzędzie do tworzenia kopii zapasowych programu „Music Center for PC”.
  • Należy uważać, aby w trakcie zapisywania kopii zapasowej komputer nie przełączył się w stan nieaktywny, np. w tryb uśpienia.
   Dane mogą zostać utracone lub tworzenie kopii zapasowej może zakończyć się niepowodzeniem.
  • Im większy rozmiar nagrań, tym dłużej trwać będzie tworzenie kopii zapasowej.
  1. Wybierz [Utwórz kopię zapasową danych Music Center for PC] z menu [Narzędzia].
  2. Kliknij [Utwórz kopię zapasową danych Music Center], a następnie kliknij [Dalej >].

   Zostanie wyświetlona informacja [Ograniczenia i kwestie do uwzględnienia].

  3. Przeczytaj uważnie informację [Ograniczenia i kwestie do uwzględnienia], po czym kliknij [Dalej >].
  4. Wybierz plik docelowy dla kopii zapasowej programu „Music Center for PC”.

   Wybierz jedną z następujących opcji:

   • [Twórz kopię zapasową całej treści]:
    Można zapisać kopię zapasową wszystkich nagrań i list odtwarzania w programie „Music Center for PC”.
   • [Twórz kopię zapasową określonych treści]:
    Zaznacz pola wyboru spośród poniższych opcji docelowych kopii zapasowej:
    • Zakupione i pobrane treści muzyczne
    • Treści muzyczne zaimportowane z CD lub pliku
    • Podkasty
  5. Kliknij przycisk [Dalej >].

   Narzędzie do tworzenia kopii zapasowych programu „Music Center for PC” rozpocznie wyszukiwanie danych do utworzenia kopii zapasowej. Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się okno dialogowe określenia miejsca docelowego.

  6. Kliknij [Przeglądaj...] i określ miejsce docelowe dla kopii zapasowej danych.

   Określ miejsce docelowe, a następnie kliknij [OK].

  7. Sprawdź, czy podane miejsce docelowe jest wyświetlane jako [Ścieżka zapisu kopii zapasowej danych:], a następnie kliknij [Dalej >].
  8. Wybierz, czy kopia zapasowa danych ma zostać podzielona, czy też nie.

   Kopię zapasową danych można podzielić i zapisać w określonym rozmiarze. Jest to przydatne w przypadku zapisywania kopii zapasowej danych na płytach (na przykład płytach CD-R lub DVD).
   Jeśli chcesz podzielić dane, zaznacz pole wyboru [Podziel i zapisz kopię zapasową danych]. Następnie określ rozmiar kopii zapasowej danych po podziale w pozycji [Ustaw rozmiar podziału].

   Wskazówka

   • Dane zostaną podzielone w oparciu o podany rozmiar. Następnie zostaną utworzone foldery w takiej samej liczbie, co liczba podzielonych danych. Foldery mają nazwy „0001”, „0002” i „0003”. Podzielone dane zostaną zapisane w folderach.
    Jeśli dane są zapisywane na płytach (na przykład płytach CD-R lub DVD), należy te foldery zapisać na poszczególnych płytach.
  9. Kliknij [Dalej >].

   Pojawi się ekran wprowadzania nazwy kopii zapasowej danych.

  10. Wprowadź nazwę dla kopii zapasowej danych.

   Wprowadź nazwę dla kopii zapasowej danych.
   Możesz wprowadzić tekst w polu [Notatka:] i sprawdzić go przed przywracaniem danych.

  11. Kliknij [Dalej >].

   Zostanie wyświetlony ekran zapisu danych.

  12. Potwierdź komunikat, a następnie kliknij [Uruchom].
  13. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej kliknij [Wyjdź].