Music Center for PC

  Tworzenie Dynamicznej listy odtwarzania (Music Center for PC Ver.1.0)

  Dynamiczna lista odtwarzania to lista odtwarzania, która gromadzi utwory pasujące do zadanych warunków, takich jak gatunek, wykonawca lub data rejestracji utworu.
  Zmiany utworów w bibliotece znajdują również odzwierciedlenie w Dynamicznej liście odtwarzania.

  Program „Music Center for PC” jest już dostarczany z czterema rodzajami Dynamicznych list odtwarzania. W tym rozdziale opisano, jak utworzyć nową Dynamiczną listę odtwarzania.

  1. Kliknij [Dynamiczna lista odtwarzania] (A). Następnie kliknij [Utwórz] (B) obok [Dynamiczna lista odtwarzania].
   Zrzut ekranu tworzenia [Dynamiczna lista odtwarzania]. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  2. Ustaw warunki.

   Na ekranie [Utwórz dynamiczną listę odtwarzania] ustaw nazwę Dynamicznej listy odtwarzania, warunki utworzenia, maksymalną liczbę utworów dla tej listy odtwarzania oraz kolejność utworów.

  3. Kliknij [OK].

  Edycja Dynamicznej listy odtwarzania

  Zrzut ekranu edycji [Dynamiczna lista odtwarzania]. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.
  1. Kliknij [Dynamiczna lista odtwarzania] (A).

   Pojawi się lista Dynamicznych list odtwarzania.

  2. Wybierz Dynamiczną listę odtwarzania, którą chcesz edytować, i kliknij [Edytuj] (B).

  Uwaga

  • Nie można usunąć zainstalowanych fabrycznie list odtwarzania. W przypadku fabrycznie zainstalowanych list odtwarzania, nie można edytować warunków innych niż liczba utworów.