Music Center for PC

  Regulacja jakości dźwięku przez wybór zaprogramowanego ustawienia korektora (Music Center for PC Ver.1.0)

  Podczas odtwarzania utworu, którego jakość dźwięku chcesz zmienić, kliknij (A) [Korektor]. Strefa odnajdywania przełączy się do ekranu korektora. Na ekranie korektora graficznie prezentowane są częstotliwości danego utworu i ich poziom.

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę przełączania do ekranu korektora. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.

  Lewa połowa pokazuje stronę „L”, a prawa połowa pokazuje stronę „R”.

  Wybierz rozwijane menu (B), aby wyświetlić listę zaprogramowanych ustawień korektora. Następnie wybierz odpowiednie zaprogramowane ustawienie z listy. Jakości dźwięku aktualnie odtwarzanego utworu będzie korygowana.

  Aby przywrócić ustawienie jakości dźwięku bez korekcji

  Z rozwijanego menu (B) wybierz [WYŁ.].

  Wskazówka