Music Center for PC

  Ręczna regulacja jakości dźwięku (Music Center for PC Ver.1.0)

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę ręcznej regulacji ustawień korektora. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.

  Podczas odtwarzania utworu, którego jakość dźwięku chcesz wyregulować, kliknij (A) [Korektor] - [Dostosuj] (B). Na ekranie pojawią się suwaki (C). Suwaki są ustawione według częstotliwości od lewej do prawej (od tonów niskich do wysokich). Regulację jakości dźwięku przeprowadza się przeciągając poszczególne suwaki.

  Zrzut ekranu przedstawiającego procedurę ręcznej regulacji ustawień korektora. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w tekście głównym.

  Kliknij [Dodaj do zaprogramowanych] (D) , aby zapisać wyregulowaną jakość dźwięku jako zaprogramowane ustawienie korektora.
  Zapisane zaprogramowane ustawienie korektora pojawi się na liście zaprogramowanych ustawień.

  Aby przywrócić ustawienie jakości dźwięku bez korekcji

  Wybierz [WYŁ.] na ekranie korektora.

  Wskazówka

  • Aby usunąć zapisane zaprogramowane ustawienie korektora, kliknij [Usuń] (E) przy zaznaczonym wybranym ustawieniu korektora.
   Nie można usunąć oryginalnie zaprogramowanych ustawień korektora.
  • Nawet w przypadku zamknięcia ekranu korektora bez zapisywania wyregulowanej jakości dźwięku jako zaprogramowanego ustawienia korektora, utwory będą odtwarzane w wyregulowanej jakości dźwięku.