Music Center for PC

  Powiększanie rozmiaru tekstu programu „Music Center for PC" (Windows) (Music Center for PC Ver.1.0)

  Nie można zmienić rozmiaru tekstu wyświetlanego przy użyciu ustawienia w programie „Music Center for PC".
  Najpierw zaktualizuj „Music Center for PC" do wersji 1.0.01 lub nowszej. Następnie dostosuj ustawienia systemu Windows w celu powiększenia rozmiaru wyświetlanego tekstu.
  Wypróbuj poniższe rozwiązania.

  1. Zaktualizuj program „Music Center for PC".

   Jeżeli rozmiar tekstu jest nadal zbyt mały, nawet po zaktualizowaniu programu „Music Center for PC", wypróbuj poniższe rozwiązania.

  2. Zmień ustawienia zgodności.

   Windows 10

   1. Zamknij „Music Center for PC".

    Jeżeli aktualnie używasz programu „Music Center for PC", zamknij go przed przejściem do następnego punktu.

   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start], a następnie wybierz [Explorer].
   3. Gdy zostanie wyświetlone okno [Explorer], wybierz kolejno: [Komputer] – [Dysk lokalny (C:)] – [Pliki programów (x86)] – [Sony] – [Music Center]

    * Jeżeli folder docelowy został zmieniony podczas instalacji programu „Music Center for PC", otwórz ten folder.
    * Jeżeli na komputerze z systemem Windows nie ma folderu [Pliki programów (x86)], wybierz [Pliki programu].

   4. Kliknij prawym przyciskiem myszy [MusicCenter.exe], a następnie wybierz [Właściwości].
   5. Wybierz kartę [Zgodność] w oknie [Właściwości].
   6. Usuń zaznaczenie opcji [Zastąp zachowanie skalowania przy wysokiej rozdzielczości DPI.] w pozycji [Ustawienia]. Następnie wybierz [OK].

    Jeżeli nie możesz znaleźć powyższej pozycji na komputerze, wykonaj w zamian poniższą czynność.
    Usuń zaznaczenie opcji [Wyłącz skalowanie ekranu dla ustawień wysokiej rozdzielczości DPI] w pozycji [Ustawienia]. Następnie wybierz [OK].

   7. Uruchom „Music Center for PC".

    Sprawdź, czy tekst (na przykład menu) jest wyświetlany w większym rozmiarze.

   Jeżeli rozmiar tekstu jest nadal zbyt mały, nawet po zmianie ustawień zgodności, wypróbuj poniższe rozwiązania.

   Windows 8.1

   1. Zamknij „Music Center for PC".

    Jeżeli aktualnie używasz programu „Music Center for PC", zamknij go przed przystąpieniem do następnego punktu.

   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start], a następnie wybierz [Explorer].
   3. Gdy zostanie wyświetlone okno [Explorer], wybierz kolejno: [Komputer] – [Dysk lokalny (C:)] – [Pliki programów (x86)] – [Sony] – [Music Center]

    * Jeżeli folder docelowy został zmieniony podczas instalacji programu „Music Center for PC", otwórz ten folder.
    * Jeżeli na komputerze z systemem Windows nie ma folderu [Pliki programów (x86)], wybierz [Pliki programu].

   4. Kliknij prawym przyciskiem myszy [MusicCenter.exe], a następnie wybierz [Właściwości].
   5. Wybierz kartę [Zgodność] w oknie [Właściwości].
   6. Usuń zaznaczenie opcji [Wyłącz skalowanie ekranu dla ustawień wysokiej rozdzielczości DPI] w pozycji [Ustawienia]. Następnie wybierz [OK].
   7. Uruchom „Music Center for PC".

    Sprawdź, czy tekst (na przykład menu) jest wyświetlany w większym rozmiarze.

   Jeżeli rozmiar znaków jest nadal zbyt mały, nawet po zmianie ustawień zgodności, wypróbuj poniższe rozwiązania.

   Windows 7

   1. Zamknij „Music Center for PC".
    Jeżeli aktualnie używasz programu „Music Center for PC", zamknij go przed przystąpieniem do następnego punktu.
   2. Kliknij [Start], a następnie wybierz [Komputer].
   3. Gdy zostanie wyświetlone okno [Komputer], wybierz kolejno: [Komputer] – [Dysk lokalny (C:)] – [Pliki programów (x86)] – [Sony] – [Music Center]

    * Jeżeli folder docelowy został zmieniony podczas instalacji programu „Music Center for PC", otwórz ten folder.
    * Jeżeli na komputerze z systemem Windows nie ma folderu [Pliki programów (x86)], wybierz [Pliki programu].

   4. Kliknij prawym przyciskiem myszy [MusicCenter.exe], a następnie wybierz [Właściwości].
   5. Wybierz kartę [Zgodność] w oknie [Właściwości].
   6. Usuń zaznaczenie opcji [Wyłącz skalowanie ekranu dla ustawień wysokiej rozdzielczości DPI] w pozycji [Ustawienia]. Następnie wybierz [OK].
   7. Uruchom „Music Center for PC".

    Sprawdź, czy tekst (na przykład menu) jest wyświetlany w większym rozmiarze.

   Jeżeli rozmiar znaków jest nadal zbyt mały, nawet po zmianie ustawień zgodności, wypróbuj poniższe rozwiązania.

  3. Zmień ustawienia wyświetlania.

   Windows 10

   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], a następnie wybierz [Ustawienia].
   2. Wybierz [Systemowy] w oknie [Ustawienia].
   3. Wybierz żądany rozmiar z listy [Zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów] w menu [wyświetlacz] w polu [Systemowy].
   4. Gdy pojawi się okno dialogowe [Niektóre aplikacje reagują na zmiany skalowania dopiero po wylogowaniu.], wybierz [Wyloguj teraz] poniżej.
   5. Zaloguj się ponownie i uruchom „Music Center for PC".

    Sprawdź, czy tekst (na przykład menu) jest wyświetlany w większym rozmiarze.

   Windows 8.1

   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], a następnie wybierz [Panel sterowania].
   2. Wybierz [wyświetlacz] w oknie [Panel sterowania].

    Jeżeli wybrano ustawienie [Kategoria] w pozycji [Widok według:], kliknij [Kategoria]. Następnie, wybierz [Duża ikona] lub [Mała ikona] i spróbuj wykonać czynność opisaną w punkcie 2.

   3. Dodaj znacznik do pola wyboru [Pozwól mi wybrać jeden poziom skalowania dla wszystkich ekranów] w oknie [wyświetlacz].

    Jeżeli pole wyboru jest już zaznaczone, przejdź do punktu 4.

   4. Wybierz [Mały], [Środek] lub [Duże] jako rozmiar tekstu. Następnie wybierz [Zastosuj].
   5. Gdy pojawi się okno dialogowe [Aby można było zastosować te zmiany, należy się najpierw wylogować z komputera], wybierz [Wyloguj teraz].
   6. Ponownie zaloguj się do komputera, a następnie uruchom „Music Center for PC".

    Sprawdź, czy tekst (na przykład menu) jest wyświetlany w większym rozmiarze.

   Windows 7

   1. Kliknij przycisk [Start], a następnie wybierz [Panel sterowania].
   2. Wybierz [wyświetlacz] w oknie [Panel sterowania].

    Jeżeli wybrano ustawienie [Kategoria] w pozycji [Widok według:], kliknij [Kategoria]. Następnie, wybierz [Duża ikona] lub [Mała ikona] i spróbuj wykonać czynność opisaną w punkcie 2.

   3. W oknie [wyświetlacz], wybierz [Mały], [Środek] lub [Duże] jako rozmiar tekstu. Następnie wybierz [Zastosuj].
   4. Gdy pojawi się podręczne okno dialogowe [Aby można było zastosować te zmiany, należy się najpierw wylogować z komputera], wybierz [Wyloguj].
   5. Ponownie zaloguj się do komputera, a następnie uruchom „Music Center for PC".

    Sprawdź, czy tekst (na przykład menu) jest wyświetlany w większym rozmiarze.