Identyfikator artykułu : 00156481 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017

Błąd: 2200

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy nie można nawiązać połączenia internetowego lub gdy jest ono niestabilne.
Może występować w określonych sytuacjach, na przykład gdy internetowy materiał wideo nie chce się wyświetlić lub nagle znika.

Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

UWAGA: Każdy z poniższych kroków może pomóc w rozwiązaniu problemu. Sprawdzaj stan połączenia sieciowego po wykonaniu każdego kroku.

 1. Ponownie uruchom telewizor lub urządzenia komunikacyjne, wykonując poniższą procedurę:
  1. Wyłącz telewizor.
  2. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego telewizora.
  3. Odłącz wtyczki przewodów zasilających routera i modemu.
  4. Po 2 minutach podłącz wtyczki przewodów zasilających routera i modemu.
  5. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego telewizora.
  6. Włącz telewizor.
  7. Po upływie 5 minut kilkakrotnie odśwież zawartość internetową.  
 2. Jeśli używasz komunikacji bezprzewodowej, istnieje możliwość, że jest ona niestabilna z powodu zakłóceń fal radiowych. W takiej sytuacji wykonaj poniższą procedurę:

  • Wyłącz zasilanie innych urządzeń bezprzewodowych.
  • Podłącz telewizor kablem do routera sieci LAN.

  Jeśli po wykonaniu powyższej procedury problem ustąpił, połączenie bezprzewodowe między telewizorem a routerem jest niestabilne. Podłącz telewizor do routera za pomocą kabla. Nie używaj telewizora wraz z innymi urządzeniami bezprzewodowymi.

 3. Jeśli wersja oprogramowania telewizora nie jest aktualna, problem można rozwiązać poprzez zaktualizowanie go do najnowszej wersji. Więcej informacji: Jak wykonać aktualizację oprogramowania.
 4. Przywróć ustawienia fabryczne telewizora. Więcej informacji: Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora?

  UWAGA: Po przywróceniu ustawień fabrycznych telewizora należy zresetować połączenie bezprzewodowe/przewodowe. Informacje na temat konfigurowania ustawień sieciowych znajdują się poniżej.

  Jak połączyć telewizor BRAVIA z siecią przez łącze przewodowe. 
  Jak połączyć telewizor BRAVIA z siecią przez łącze bezprzewodowe.

 5. Jeśli oprogramowanie układowe routera nie jest aktualne, istnieje możliwość, że problem ustąpi po zaktualizowaniu tego oprogramowania do najnowszej wersji.

  UWAGA: szczegółowe instrukcje aktualizowania oprogramowania routera można uzyskać od jego producenta.

 6. Zmień domyślny serwer DNS na publiczny.
  1. Na pilocie z zestawu naciśnij przycisk Home.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję Network (Sieć).
  4. Naciśnij przycisk Enter.
  5. Wybierz opcję Network Settings (Ustawienia sieciowe).
  6. Wybierz opcję Wired/Wireless Setup (Połączenie przewodowe/bezprzewodowe).
  7. Wybierz opcję Custom (Niestandardowe) lub Enter Manually (Wprowadź ręcznie).
  8. Wprowadź adres w polu IP Address (Adres IP).

   UWAGA: Adres IP jest generowany przez router i można go ustalić za pomocą komputera. Więcej informacji uzyskasz w instrukcji obsługi routera lub od jego producenta.

  9. Wprowadź jeden z dwóch następujących numerów w pozycji Public DNS (Publiczny serwer DNS): 4.2.2.2 lub 8.8.8.8.

UWAGA: Użycie publicznego serwera DNS często poprawia prędkość przekierowywania połączeń internetowych i pomaga rozwiązać ten problem. Warto jest jednak zapisać sobie domyślny adres serwera DNS.