Identyfikator artykułu : 00236915 / Ostatnia modyfikacja : 08.01.2020Drukowanie

Przy próbie wyświetlenia lub odświeżenia materiału z Internetu występuje błąd.

  Prosimy o wypróbowanie rozwiązań dla poszczególnych numerów błędów.

  Wyświetlany jest kod błędu „Error: 1002”

  Telewizor nie jest podłączony do sieci teleinformatycznej.

  1. Sprawdź ustawienie połączenia sieciowego, wykonując poniższe czynności:
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe.
   4. Wybierz opcję Ustawienia.
   5. Wybierz opcję Sieć.
   6. Wybierz opcję Ustawienia sieci.
   7. Wybierz opcję Konfiguruj połączenie sieciowe.
    • Połączenie z siecią bezprzewodową:
     Postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie, sprawdź ustawienie połączenia sieciowego.
    • Połączenie z siecią przewodową:
    1. Wybierz opcję Zaawansowany.
    2. Wybierz opcję Ustawienia sieci przewodowej.
    3. Postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie, sprawdź ustawienie połączenia sieciowego.

  2. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, zaktualizuj oprogramowanie systemowe telewizora BRAVIA do najnowszej wersji, po czym sprawdź, czy problem został rozwiązany.
   Aby wykonać aktualizację, postępuj zgodnie z poniższym opisem.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Pomoc techniczna.
   4. Wybierz opcję Aktualizacja oprogram..
   5. Wybierz opcję USB lub Sieć.
   6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

  Wyświetlany jest kod błędu „Error: 1106”

  Te kody błędu pojawiają się w poniższych przypadkach.

  • Przy próbie wyświetlenia wideo internetowego na telewizorze.
  • Przy wybranym materiale z Internetu lub po wybraniu opcji Odśwież zawartość internetową.
  1. Najpierw sprawdź stan połączenia w menu Ustawienia sieci.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe.
   4. Wybierz opcję Ustawienia.
   5. Wybierz opcję Sieć.
   6. Wybierz opcję Ustawienia sieci.
   7. Wybierz opcję Wyświetl ustawienia i stan sieci.
   8. Wybierz opcję Sprawdź połączenie.
   9. Wybierz opcję Tak.
    Jeśli obok którejkolwiek z przeprowadzonych kontroli pojawia się stan Niepowodzenie, sprawdź ustawienie połączenia sieciowego.
  2. Jeśli wszystkie przeprowadzone kontrole dały wynik OK, zaktualizuj oprogramowanie systemowe telewizora BRAVIA do najnowszej wersji, po czym sprawdź, czy problem został rozwiązany.
   Aby wykonać aktualizację, postępuj zgodnie z poniższym opisem.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Pomoc techniczna.
   4. Wybierz opcję Aktualizacja oprogram..
   5. Wybierz opcję USB lub Sieć.
   6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

  Błąd: Podczas konfiguracji sieci lub przy próbie dostępu do materiału z Internetu występuje błąd 1107, 2123, 3218, 5010 lub 7003.

  Te kody błędu pojawiają się w poniższych przypadkach.


  Przy próbie skorzystania z łącza sieciowego na telewizorze pojawia się kod „Error: 2200”.


  Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy nie można nawiązać połączenia internetowego lub gdy jest ono niestabilne.
  Może występować w określonych sytuacjach, na przykład gdy wideo internetowe nie pojawia się lub nagle znika.

  Szczegółowe informacje o usuwaniu błędu zawiera poniższy artykuł.
  Przy próbie skorzystania z łącza sieciowego na telewizorze pojawia się kod „Error: 2200”.


  Wyświetlany jest kod błędu „Error: 4012”

  Urządzenie może działać nieprawidłowo. Produkt może wymagać naprawy.


  Wyświetlany jest kod błędu „Error: 5010”

  Podczas przetwarzania programu z Internetu występuje błąd.
  Spróbuj wykonać poniższe czynności.

  1. Sprawdź stan połączenia w menu Ustawienia sieci.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe.
   4. Wybierz opcję Konfiguruj.
   5. Wybierz opcję Sieć.
   6. Wybierz opcję Ustawienia sieci.
   7. Wybierz opcję Wyświetl ustawienia i stan sieci.
   8. Wybierz opcję Sprawdź połączenie.
   9. Wybierz opcję Tak.
  2. Jeśli obok którejkolwiek z przeprowadzonych kontroli pojawia się stan Niepowodzenie, sprawdź ustawienie połączenia sieciowego.
  3. Jeśli wyniki całej diagnostyki są pozytywne (OK), przeprowadź kolejno poniższe kontrole.
   1. Zaktualizuj oprogramowanie systemowe telewizora BRAVIA do najnowszej wersji.
    1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
    2. Wybierz opcję Ustawienia.
    3. Wybierz opcję Pomoc techniczna.
    4. Wybierz opcję Aktualizacja oprogram..
    5. Wybierz opcję USB lub Sieć.
    6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
   2. Użyj funkcji Odśwież zawartość internetową.
    1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
    2. Wybierz opcję Ustawienia.
    3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe.
    4. Wybierz opcję Konfiguruj.
    5. Wybierz opcję Sieć.
    6. Wybierz opcję Ustawienia sieci.
    7. Wybierz opcję Odśwież zawartość internetową.
   3. Jeśli problem pozostał nierozwiązany, spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne.
    1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
    2. Wybierz opcję Ustawienia.
    3. Wybierz opcję Pomoc techniczna.
    4. Wybierz opcję Ustawienia fabryczne.
    5. Wybierz opcję Tak.

  UWAGA:

  • Jeśli po zresetowaniu nadal pojawia się błąd, może występować przejściowy problem z siecią.
  • Może się on rozwiązać po upływie pewnego czasu. Prosimy o ponowienie próby użycia funkcji Odśwież zawartość internetową za jakiś czas.

  Wyświetlany jest kod błędu („Error”) od 1 do 30, od 50 do 200 lub 300

  Świadczy to o problemie z komunikacją z miejscem docelowym połączenia (problem po stronie serwera).
  Jeśli jego przyczyna ma przejściowy charakter, po jakimś czasie problem może samorzutnie zniknąć.
  W pierwszej kolejności ponów próbę dostępu po odczekaniu krótkiego czasu.
  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, zaktualizuj oprogramowanie systemowe telewizora BRAVIA do najnowszej wersji. 

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Pomoc techniczna.
  4. Wybierz opcję Aktualizacja oprogram..
  5. Wybierz opcję USB lub Sieć.
  6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.