Identyfikator artykułu : 00165866 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017Drukowanie

Jak wyeliminować błąd 1106 występujący przy próbie wyświetlenia wideo internetowego

  Ten błąd oznacza, że serwer DNS nie jest w stanie rozpoznać adresu. Pojawia się wówczas jeden z następujących błędów:

  • Podczas pracy funkcji „Odśwież zawartość internetową” — „A network error has occurred” (Wystąpił błąd sieci), „Error 1106” (Błąd 1106).
  • Podczas korzystania z aplikacji YouTube — „The service cannot be accessed at this time” (Usługa jest chwilowo niedostępna).
  • W innych aplikacjach sieciowych — „A network error has occurred” (Wystąpił błąd sieci).

  Aby rozwiązać ten problem, sprawdź połączenie z Internetem. W tym celu naciśnij przycisk Home lub Menu na dostarczonym pilocie i wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć > Ustawienie sieciowe/ Konfiguracja sieci > Wyświetl stan sieci > Sprawdź połączenie. Jeśli dowolne z ustawień połączenia okaże się nieprawidłowe, sprawdź, czy telewizor jest prawidłowo podłączony do aktywnego łącza internetowego .

  Jeśli błąd będzie nadal występował, wykonaj poniższe czynności.

  1. Wyłącz router lub modem na 1 minutę, po czym włącz go z powrotem. UWAGA: Stan połączenia z Internetem należy sprawdzać nie wcześniej niż po 5 minutach od ponownego włączenia zasilania.
  2. Odłącz przewód zasilający telewizora na 1 minutę i podłącz go na nowo.
  3. Powtórz procedurę Konfiguracja sieci. Podczas procesu „Konfiguracja sieci” sprawdzane jest połączenie z Internetem. Dodatkowo rozwiązane zostaną problemy ze starym lub błędnym adresem IP.
  4. Zmień domyślny serwer DNS na publiczny. .