Identyfikator artykułu : 00165858 / Ostatnia modyfikacja : 11.10.2017

Jak zmienić domyślny serwer DNS w telewizorze BRAVIA na serwer publiczny?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

OSTRZEŻENIE: Użycie publicznego serwera może przyspieszyć trasowanie połączeń internetowych i pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Prosimy jednak o zanotowanie danych domyślnego serwera DNS do późniejszego wykorzystania, gdyby publiczny serwer DNS nie działał lub połączenie sieciowe stało się wolniejsze bądź niestabilne.

Przydziału podstawowego i dodatkowego serwera DNS automatycznie dokonuje dostawca Internetu (ISP). W przypadku podejrzeń, że używany serwer DNS jest zawodny lub działa niewłaściwie, można wybrać publiczny serwer DNS, wykonując poniższe czynności.

 1. Naciśnij przycisk Home na pilocie dostarczonym w zestawie.
 2. Wybierz opcję Ustawienia.
 3. Wybierz opcję Sieć.
 4. Wybierz opcję Ustawienie sieciowe / Konfiguracja sieci.
 5. Wybierz opcję Konfiguruj połączenie sieciowe.
 6. Wybierz opcję Własny/Ekspert.
 7. Wybierz opcję Ustawienia sieci przewodowej/bezprzewodowej. Podczas konfiguracji sieci bezprzewodowej podłącz telewizor do sieci bezprzewodowej, wyszukując sieci lub używając funkcji WPS, zależnie od możliwości routera. W przypadku konfiguracji sieci bezprzewodowej z zabezpieczeniami wymagane jest podanie hasła do sieci (Network security key); dopiero potem pojawia się ekran ustawień Adres IP i serwer proxy.
 8. Wybierz ustawienie Manual IP Address (Ręczny adres IP).
 9. Zachowaj obecny Adres IP lub ręcznie zmień adres IP a jako serwery DNS podaj adresy następujących publicznych serwerów DNS: 8.8.8.8 jako Podstawowy serwer DNS8.8.4.4 jako Pomocniczy serwer DNS.
 10. Jeśli pojawi się propozycja użycia serwera proxy, wybierz Nie.
 11. Wybierz opcję Save and Connect (Zapisz i połącz), aby nawiązać połączenie sieciowe.

Uwaga: Jeśli połączenie z Internetem zacznie działać wolniej lub stanie się niestabilne, można wyszukać w Internecie inne publiczne serwery DNS.