Identyfikator artykułu : 00169539 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017

Jak dodać ulubione kanały w telewizorze Sony BRAVIA?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Dodając do „ulubionych” często używane elementy, takie jak kanały telewizyjne lub aplikacje, można je szybko wybrać w przyszłości.

Dodawanie kanału do ulubionych:

 1. Wybierz kanał, który chcesz dodać do ulubionych.
 2. Naciśnij przycisk [OPTIONS] na pilocie telewizora.
 3. Używając przycisków ze strzałkami, wybierz opcję [Dodaj do ulubionych].
  UWAGA: W przypadku kanału cyfrowego w niektórych modelach telewizorów należy wybrać opcję [Edytuj Ulubione].
 4. Używając przycisków ze strzałkami, wybierz opcję [Dodaj do ulubionych].


Dodawanie aplikacji do ulubionych:

 1. Naciśnij przycisk [HOME].
 2. Wybierz opcję [Aplikacja], przejdź do listy [Wszystkie aplikacje] i wybierz żądaną aplikację.
 3. Używając przycisków ze strzałkami, wybierz opcję [Dodaj do menu Home].

Wybieranie elementów dodanych do ulubionych

Naciśnij przycisk [HOME], wybierz opcję [TV] / [Aplikacje], po czym wybierz żądany element.


Usuwanie elementu z ulubionych:

 • Wyświetl element, który chcesz usunąć, naciśnij przycisk [OPTIONS], po czym wybierz opcję [Usuń z ulubionych].
 • Jeśli chcesz usunąć aplikację, naciśnij przycisk [HOME] i wybierz opcję [Aplikacje]. Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, naciśnij przycisk [OPTIONS] i wybierz opcję [Usuń z aplikacji].
 • W niektórych modelach telewizorów przy usuwaniu kanału cyfrowego wymagane jest wyświetlenie elementu, który ma być usunięty, i naciśnięcie przycisku [OPTIONS]. Następnie wybierz kolejno opcje [Edytuj Ulubione][Usuń z ulubionych].


Sortowanie listy aplikacji:

 1. Naciśnij przycisk [HOME].
 2. Używając przycisków ze strzałkami, wybierz opcję [Aplikacje].
 3. Wskaż żądany element i naciśnij przycisk [OPTIONS].
 4. Wybierz opcję [Przenieś aplikację].
 5. Następnie możesz przemieszczać wybraną aplikację na ekranie sortowania aplikacji przy użyciu przycisków ze strzałkami.