Identyfikator artykułu : 00169539 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017Drukowanie

Jak dodać ulubione kanały w telewizorze Sony BRAVIA?

  Dodając do „ulubionych” często używane elementy, takie jak kanały telewizyjne lub aplikacje, można je szybko wybrać w przyszłości.

  Dodawanie kanału do ulubionych:

  1. Wybierz kanał, który chcesz dodać do ulubionych.
  2. Naciśnij przycisk [OPTIONS] na pilocie telewizora.
  3. Używając przycisków ze strzałkami, wybierz opcję [Dodaj do ulubionych].
   UWAGA: W przypadku kanału cyfrowego w niektórych modelach telewizorów należy wybrać opcję [Edytuj Ulubione].
  4. Używając przycisków ze strzałkami, wybierz opcję [Dodaj do ulubionych].


  Dodawanie aplikacji do ulubionych:

  1. Naciśnij przycisk [HOME].
  2. Wybierz opcję [Aplikacja], przejdź do listy [Wszystkie aplikacje] i wybierz żądaną aplikację.
  3. Używając przycisków ze strzałkami, wybierz opcję [Dodaj do menu Home].

  Wybieranie elementów dodanych do ulubionych

  Naciśnij przycisk [HOME], wybierz opcję [TV] / [Aplikacje], po czym wybierz żądany element.


  Usuwanie elementu z ulubionych:

  • Wyświetl element, który chcesz usunąć, naciśnij przycisk [OPTIONS], po czym wybierz opcję [Usuń z ulubionych].
  • Jeśli chcesz usunąć aplikację, naciśnij przycisk [HOME] i wybierz opcję [Aplikacje]. Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, naciśnij przycisk [OPTIONS] i wybierz opcję [Usuń z aplikacji].
  • W niektórych modelach telewizorów przy usuwaniu kanału cyfrowego wymagane jest wyświetlenie elementu, który ma być usunięty, i naciśnięcie przycisku [OPTIONS]. Następnie wybierz kolejno opcje [Edytuj Ulubione][Usuń z ulubionych].


  Sortowanie listy aplikacji:

  1. Naciśnij przycisk [HOME].
  2. Używając przycisków ze strzałkami, wybierz opcję [Aplikacje].
  3. Wskaż żądany element i naciśnij przycisk [OPTIONS].
  4. Wybierz opcję [Przenieś aplikację].
  5. Następnie możesz przemieszczać wybraną aplikację na ekranie sortowania aplikacji przy użyciu przycisków ze strzałkami.