Identyfikator artykułu : 00160094 / Ostatnia modyfikacja : 25.09.2023Drukowanie

Jak zaktualizować / odbierać nowe kanały telewizyjne?

  W celu wyszukania nowych stacji należy ponownie przeszukać kanały telewizyjne:

  W przypadku modeli telewizorów z systemem Android:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję Channel Set-up (Konfiguracja kanałów).
  4. Wybierz opcję Digital Set-up (Konfiguracja cyfrowa).
  5. Wybierz opcję Digital Tuning (Strojenie tunera cyfrowego).
  6. Wybierz opcję Digital Auto Tuning (Automatyczne strojenie tunera cyfrowego).

  System operacyjny Android 9 Pie: HOME / Ustawienia ► Oglądanie telewizji ► Kanały ► Konfiguracja kanałów ► Automatyczne strojenie ► Cyfrowe (naziemne) ► naciśnij [OK], aby zaakceptować, a następnie kliknij opcję Antena.


  Dla modeli wymienionych poniżej:
  Seria KLVxxP4xxB, seria KDxxS9xxxB, seria KDLxxW5xxB, seria KDLxxW6xxB, seria KDLxxW7xxB, seria KDLxxW8xxB, seria KDLxxW9xxB, seria KDxxX8xxxB, seria KDxxX9xxxB, seria XBRxxX8xxB, seria XBRxxX9xxB, seria W70xC i seria W78xC

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję Digital Set-up (Konfiguracja cyfrowa).
  4. Wybierz opcję Digital Auto Tuning (Automatyczne strojenie tunera cyfrowego).

  Dla innych modeli:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemu).
  4. Wybierz opcję Channel Set-up (Konfiguracja kanałów).
  5. Wybierz opcję Digital Set-up (Konfiguracja cyfrowa).
  6. Wybierz opcję Digital Tuning (Strojenie tunera cyfrowego).
  7. Wybierz opcję Digital Auto Tuning (Automatyczne strojenie tunera cyfrowego).
  8. Wybierz opcję OK.

  UWAGA: Telewizor nie może automatycznie odebrać nowych stacji.