Identyfikator artykułu : 00162261 / Ostatnia modyfikacja : 02.02.2017

Jak zarejestrować urządzenie z funkcją wideo internetowego na stronie internetowej Sony Essentials

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

UWAGA: Nie wszystkie odtwarzacze Blu-ray Disc, zestawy kina domowego i telewizory umożliwiają łączenie się z Internetem. Aby sprawdzić, czy produkt firmy Sony ma funkcje opisane w tym rozwiązaniu, należy zapoznać się z danymi technicznymi.

Wykonaj poniższe czynności, aby zarejestrować posiadane urządzenie z funkcją wideo internetowego.

 1. Używając komputera, wejdź na stronę rejestracji w serwisie Sony Essentials.
 2. Kliknij na hiperłączu Create Account (Utwórz konto).
  Obraz
 3. Podaj wszystkie informacje wymagane na ekranie „Step 1: Enter information of your Sony Internet device” (Krok 1: Podaj informacje o urządzeniu internetowym Sony).
  Obraz

  UWAGA: Kod rejestracyjny można znaleźć w sekcji Activate Enhanced Feature (Aktywuj rozszerzone funkcje) menu Sony Entertainment Network, menu Network (Sieć) lub menu BRAVIA Internet Video urządzenia z funkcją wideo internetowego. Kliknij poniżej na właściwym hiperłączu, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące napotkanego problemu.

 4. Podaj wszystkie informacje wymagane na ekranie „Step 2: Enter information for your new account” (Krok 2: Podaj informacje o nowym koncie).
  Obraz
 5. Kliknij Continue (Kontynuuj), aby zakończyć rejestrację urządzenia z funkcją wideo internetowego.