Identyfikator artykułu : 00162241 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

W menu nie pojawia się kod rejestracyjny potrzebny na stronie internetowej Sony Essentials

  Kod nie pojawi się, jeżeli produkt został już zarejestrowany. Aby rozwiązać ten problem, wyrejestruj produkt, wykonując następujące czynności:

  1. Włącz telewizor.
  2. Na pilocie dostarczonym z telewizorem naciśnij przycisk HOME.
  3. Przewiń zawartość ekranu do menu Network (Sieć).
  4. Wybierz z menu Network (Sieć) lub BRAVIA Internet Video opcję Unregister (Wyrejestruj).
  5. Naciśnij przycisk Select (Wybierz).

   UWAGA: Po wyrejestrowaniu produktu z serwisu Sony Essentials można wykonać powyższe czynności i wybrać opcję Activate Enhance Feature (Aktywuj rozszerzone funkcje) w celu zarejestrowania produktu.