Identyfikator artykułu : 00161844 / Ostatnia modyfikacja : 17.05.2022Drukowanie

Na ekranie urządzenia zgodnego z funkcją kopii lustrzanej ekranu lub Wi-Fi Direct nie pojawia się urządzenie BRAVIA

  Jeżeli urządzenie BRAVIA nie jest wyświetlane na ekranie urządzenia zgodnego z funkcją kopii lustrzanej ekranu lub Wi-Fi Direct, zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami:

  Jeśli urządzenie jest zgodne z funkcją kopii lustrzanej ekranu
  Upewnij się, że wejście telewizora jest ustawione na Kopia lustrzana ekranu .

  Jeśli urządzenie jest zgodne z with Wi-Fi Direct

  • Dla modeli na rok 2014:
   Upewnij się, że opcje Built-in Wi-Fi (Wbudowana sieć Wi-Fi) i Wi-Fi Direct w telewizorze są ustawione na On (Włącz). Ustawienia te można zmienić w menu telewizora.

  • Dla telewizorów z platformą Android TV:
   W następujący sposób sprawdź, czy opcja Wi-Fi Direct jest ustawiona na On (Włącz):
   1. Naciśnij przycisk Home na pilocie i wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   2. Wybierz opcję Network (Sieć) w kategorii NETWORK & ACCESSORIES (Sieć i akcesoria).
   3. Wybierz opcję Wi-Fi Direct.
   4. Wybierz opcję On (Włącz).

    Po sprawdzeniu wybierz opcję Wi-Fi Direct Settings (Ustawienia Wi-Fi Direct).


  Jeśli wykonanie powyższej procedury nie rozwiąże problemu, wykonaj następujące czynności:

  • Dla modeli na rok 2014:
   1. Upewnij się, że do połączenia między telewizorem a routerem bezprzewodowym (punktem dostępu) nie jest używany kanał częstotliwości 12 lub 13. Jeżeli do komunikacji służy jeden z tych kanałów bezprzewodowych, telewizor BRAVIA nie pojawi się na liście kompatybilnych urządzeń.

    UWAGA: W sprawie pomocy w weryfikacji tego ustawienia skontaktuj się z dostawcą Internetu (ISP).

   2. Zmień kanał bezprzewodowy w routerze bezprzewodowym, wybierając kanał od 1 do 11.

    UWAGA: Szczegółowych informacji o zmienianiu częstotliwości kanału bezprzewodowego należy szukać w instrukcji obsługi routera bezprzewodowego.

  • Dla telewizorów z platformą Android TV:
   Jeżeli telewizor jest podłączony przez sieć bezprzewodową, w celu wyboru kanału z zakresu od 1 do 11 wykonaj następujące czynności:
   1. Naciśnij przycisk Home na pilocie i wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   2. Wybierz opcję Network (Sieć) w kategorii NETWORK & ACCESSORIES (Sieć i akcesoria).
   3. Wybierz opcję Wi-Fi Direct.
   4. Wybierz opcję Advanced settings (Ustawienia zaawansowane).
   5. Wybierz opcję Band setting (Ustawienie pasma).
   6. Wybierz opcję Manual (Ręcznie).
   7. Wybierz kanał.