Identyfikator artykułu : 00149966 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2023Drukowanie

Jak połączyć telewizor z Internetem bezprzewodowo

  Ustawienia mogą być różne w przypadku telewizora przygotowanego do współpracy z bezprzewodową siecią LAN i telewizora z wbudowanym interfejsem bezprzewodowej sieci LAN. Jeśli nie wiesz, które z tych opcji obsługuje Twój telewizor Sony, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną razem z telewizorem. Najnowsze modele mają wbudowany interfejs bezprzewodowej sieć LAN.

  UWAGA: LAN = sieć lokalna

  Jaka jest różnica między urządzeniem przygotowanym do współpracy z bezprzewodową sięcią LAN a urządzeniem z wbudowanym interfejsem bezprzewodowej sieci LAN?

  Urządzenie przygotowane do współpracy z bezprzewodową siecią LAN

  Zapewnij dostęp do Internetu telewizorowi BRAVIA HDTV Wi-Fi Ready, korzystając z adaptera bezprzewodowej sieci LAN UWA-BR100. Adapter wystarczy podłączyć do wejścia USB na telewizorze, a funkcja WPS (Wi-Fi Protected Setup) ułatwi podłączenie telewizora do sieci domowej bez względu na to, jaki typ sieci Wi-Fi jest używany.

  UWAGA: Adapter USB bezprzewodowej sieci LAN jest dostarczany lub dostępny jako akcesorium opcjonalne w zależności od modelu telewizora. W niektórych regionach adapter USB bezprzewodowej sieci LAN może być niedostępny.

  Wbudowany interfejs bezprzewodowej sieci LAN

  Wbudowany interfejs bezprzewodowej sieci LAN umożliwia uzyskanie dostępu do Internetu i sieci domowej bez konieczności podłączania osobnego adaptera. Dzięki temu rozwiązaniu można łatwo łączyć się z bezprzewodową siecią LAN i korzystać z zalet otoczenia bez kabli.

   

  Jak skonfigurować sieć bezprzewodową

   

  WAŻNE:

  • Jeśli używasz bezprzewodowego koncentratora, routera lub adaptera do gier, wybierz opcję Wired Setup (Konfiguracja z kablem) zamiast opcji Wireless Setup (Konfiguracja bezprzewodowa). Konfiguracja bezprzewodowa (opcja Wireless Setup) jest przeznaczona wyłącznie dla telewizorów Sony przygotowanych do współpracy z bezprzewodową sięcią LAN (z adapterem USB bezprzewodowej sieci LAN UWA-BR100) albo z wbudowanym interfejsem bezprzewodowej sieci LAN.
  • W przypadku telewizorów przygotowanych do współpracy z WLAN obsługiwany jest tylko adapter UWA-BR100. Komputerowe adaptery USB sieci bezprzewodowej LAN nie są obsługiwane.
  • Za pomocą funkcji sieci można podłączyć telewizor do Internetu. Procedura konfiguracji może się różnić w zależności od typu sieci i routera LAN. Przed skonfigurowaniem połączenia sieciowego upewnij się, że skonfigurowany jest router bezprzewodowej sieci LAN.

  Wykonaj poniższe czynności.

  1. Na pilocie naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję Network (Sieć).
  4. Wybierz opcję Network setup (Konfiguracja sieci).
  5. Wybierz opcję Set up network connection (Konfiguruj połączenie sieciowe) lub Wireless Setup (Konfiguracja bezprzewodowa).
  6. Wybierz metodę połączenia.
   • W przypadku łączenia automatycznego za pomocą przycisku WPS na routerze bezprzewodowym (albo na punkcie dostępu)
    Wybierz opcję Easy (Łatwo), Auto (Automatycznie) lub WPS (Push Button) (WPS (przycisk)).
   • W przypadku ręcznego łączenia się po wybraniu sieci z listy zeskanowanych sieci bezprzewodowych
    Wybierz opcję Expert (Zaawansowany), Custom (Niestandardowe) lub Scan (Skanuj).
  7. W celu zakończenia konfiguracji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Szczegółową instrukcję można także znaleźć w poniższym materiale wideo. (W tym materiale wideo do celów przykładowych wykorzystano serię W600D.)

  UWAGA:

  • Aby korzystać z zabezpieczeń WEP z routerem bezprzewodowym (lub punktem dostępu), wybierz opcję Expert (Zaawansowany), Custom (Niestandardowe) lub Scan (Skanuj).
  • Jeśli nie znasz identyfikatora SSID (nazwa bezprzewodowej sieci) ani klucza zabezpieczeń (klucz WEP lub WPA) routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu), te informacje można znaleźć w instrukcji obsługi routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).
  • Gdy pojawi się ekran wprowadzania klucza WPA (zabezpieczeń), naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.
  • W przypadku klucza zabezpieczeń rozróżniane są małe i wielkie litery. Wpisz klucz zabezpieczeń prawidłowo.
   Przykłady pomyłek:
   • I (wielka litera i), l (mała litera L) oraz 1 (cyfra jeden)
   • 0 (cyfra zero) i O (wielka litera o)
   • d (mała litera D) i b (mała litera B)
   • 9 (cyfra dziewięć) i q (mała litera Q)
  • Informacje o przełączaniu rodzaju znaków w pilocie (wielkich liter, małych liter, cyfr lub symboli) zawiera następujący artykuł: Jak używać kolorowych przycisków na pilocie podczas korzystania zklawiatury ekranowej.
  • W większości środowisk domowych ustawienie adresu ma wartość Auto (Automatycznie), a ustawienia serwera Proxy ma wartość No (Nie). Jeśli masz pewności, czy połączenie proxy zostało skonfigurowane, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
  • W zależności od modelu telewizora można skorzystać z diagnostyki połączenia. Jeśli nie można podłączyć telewizora do Internetu, spróbuj zastosować diagnostykę.

   

  Opcja 1: Za pomocą przycisku WPS

  Standard WPS sprawia, że skonfigurowanie bezpiecznej domowej sieci bezprzewodowej jest tak proste, jak naciśnięcie przycisku WPS na routerze sieci WLAN. Przed skonfigurowaniem sieci WLAN sprawdź położenie przycisku WPS na routerze, a następnie sprawdź, jak z niego korzystać.

  Aby nawiązać połączenie z bezprzewodową siecią LAN za pośrednictwem WPS, router bezprzewodowej sieci LAN musi obsługiwać standard WPS.

  1. Na pilocie z zestawu naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję Network Setup (Konfiguracja sieci).
  4. Wybierz opcję Wireless Setup (Połączenie bezprzewodowe).
  5. Wybierz opcję WPS (Push Button) (WPS (przycisk)).
  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami, które pojawią się na ekranie konfiguracji.

  Opcja 2: Za pomocą kodu PIN

  Aby nawiązać połączenie z bezprzewodową siecią LAN za pośrednictwem WPS, router bezprzewodowej sieci LAN musi obsługiwać standard WPS.

  1. Na pilocie z zestawu naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję Network Setup (Konfiguracja sieci).
  4. Wybierz opcję Wireless Setup (Połączenie bezprzewodowe).
  5. Wybierz opcję WPS (PIN), aby wybrać metodę z kodem PIN.
  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami, które pojawią się na ekranie konfiguracji.

  Opcja 3: Za pomocą identyfikatora SSID i klucza zabezpieczeń

  W celu skonfigurowania bezprzewodowej sieci LAN wymagany będzie identyfikator SSID (nazwa sieci bezprzewodowej) i klucz zabezpieczeń (klucz WEP lub WPA). Jeśli nie znasz ich, zajrzyj do instrukcji obsługi routera lub skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

  1. Na pilocie z zestawu naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję Network Setup (Konfiguracja sieci).
  4. Wybierz opcję Wireless Setup (Połączenie bezprzewodowe).
  5. Wybierz opcję Scan (Skanuj).
  6. Wybierz sieć z listy.
  7. Postępuj zgodnie z instrukcjami, które pojawią się na ekranie konfiguracji.

  Opcja 4: Sieć bez zabezpieczeń z routerem sieci bezprzewodowej LAN dowolnego typu:

  UWAGA: W celu skonfigurowania bezprzewodowej sieci LAN wymagany będzie identyfikator SSID (nazwa sieci bezprzewodowej). Klucz zabezpieczeń (klucz WEP lub WPA) nie jest wymagany, ponieważ w tej procedurze należy wybrać metodę bez zabezpieczeń.

  1. Na pilocie z zestawu naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję Network Setup (Konfiguracja sieci).
  4. Wybierz opcję Wireless Setup (Połączenie bezprzewodowe).
  5. Wybierz opcję Scan (Skanuj).
  6. Wybierz sieć z listy.
  7. Postępuj zgodnie z instrukcjami, które pojawią się na ekranie konfiguracji.

   

  Problem z połączeniem sieciowym? Wykonaj poniższe czynności rozwiązywania problemów


  Aby rozwiązać wszelkie problemy, przeczytaj poniższe artykuły przed nawiązaniem kontaktu z firmą Sony w celu uzyskania pomocy.

  Sygnał Wi-Fi zanika lub ciągle dochodzi do zerwania połączenia

  Brak dostepu do uslug Bravia Internet Video lub brak polaczenia internetowego

  Na ekranie mojego telewizora wyświetlany jest kod błędu