Identyfikator artykułu : 00075285 / Ostatnia modyfikacja : 20.06.2023Drukowanie

Przerwy w sygnale Wi-Fi lub zrywanie połączenia.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

  Wybierz rodzaj posiadanego produktu i zapoznaj się z odpowiednim opisem rozwiązywania problemów.

   Obraz  Obraz  Obraz  Obraz

    VAIO

    Telewizor (z platformą Android TV)

    Telewizor (bez platformy Android TV)

    Inne produkty