Identyfikator artykułu : 00141085 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2022Drukowanie

Nie można nawiązać połączenia z siecią lub z Internetem, gdy w sieci Wi-Fi włączone jest szyfrowanie WEP

  Jeśli w ustawieniach szyfrowania WEP wprowadzone jest nieprawidłowe hasło, wyświetlany jest mylący komunikat o błędzie, np.:

  • Incorrect password (WPA key) (Nieprawidłowe hasło (klucz WPA))
  • Router not found (Nie znaleziono routera)
  • Could not connect to the Internet (Nie można nawiązać połączenia z Internetem)
  • Could not find (your Wi-Fi network) (Nie można znaleźć (sieci Wi-Fi))

  Dzieje się tak, ponieważ telewizor nie może wykrywać nieprawidłowych haseł. Jeśli telewizor nie może połączyć się z Internetem lub z siecią, należy sprawdzić, czy hasło jest wprowadzone prawidłowo, niezależnie od treści wyświetlonego komunikatu o błędzie.

  UWAGA: nawet jeśli pojawi się komunikat Connected successfully! (Pomyślnie nawiązano połączenie!), telewizor może nie mieć połączenia z Internetem z powodu nieprawidłowego hasła. Należy sprawdzić hasło, a następnie spróbować ponownie nawiązać połączenie.