Identyfikator artykułu : 00165661 / Ostatnia modyfikacja : 19.05.2017Drukowanie

Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi między kamerą a pilotem RM-LVR1

  Jeśli nie można połączyć pilota Live-View z kamerą przez łącze Wi-Fi, należy wypróbować poniższą procedurę.

  UWAGA:

  • Jeśli na ekranie LCD pilota Live-View wyświetlany jest numer błędu, należy zapoznać się z sekcją „Najczęściej zadawane pytania” poniżej.
   Na ekranie LCD pilota Live-View sygnalizowany jest błąd.

  • Połączenie kamery z pilotem Live-View przez łącze Wi-Fi nie jest możliwe, gdy w kamerze i pilocie nie są zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania. Zaktualizuj oprogramowanie do najnowszej wersji.

  1. Wyłącz pilot Live-View i kamerę, po czym włącz je z powrotem i od początku nawiąż połączenie Wi-Fi.

  2. Wyjmij z kamery akumulator i kartę pamięci, po czym włóż je z powrotem i od początku nawiąż połączenie Wi-Fi.
   UWAGA:

   • Jeśli do podłączonej kamery nie jest włożona karta pamięci umożliwiająca zapis, nawiązanie połączenia z kamerą przez łącze Wi-Fi może okazać się niemożliwe.

   • Upewnij się, że karta jest włożona w odpowiedni sposób (właściwą stroną itd.).

  3. Wykonaj poniższą procedurę, aby przywrócić ustawienia fabryczne pilota Live-View, po czym od początku nawiąż połączenie Wi-Fi.
   UWAGA: Po resetowaniu konieczne będzie nastawienie daty i godziny.

    
   1. Włącz pilot Live-View i naciśnij przycisk MENU u góry pilota.
   2. Wybierz kolejno ikony ObrazObraz.
    Obraz
   3. Wybierz opcję OK.
    Obraz
   4. Zawartość ekranu zniknie, po czym pojawi się ekran ustawiania daty i godziny. Ustaw datę i godzinę.

  4. Reset the camera setting and reconnect Wi-Fi from the beginning. If you reset the camera, all settings including the date and time setting are reset. Nie są kasowane obrazy.

   • Informacji o sposobie przywracania ustawień fabrycznych kamery Action Cam należy szukać w opisie jej ustawień w instrukcji obsługi. Po skasowaniu ustawień ponownie ustaw datę i godzinę.
   • Aby przywrócić ustawienia fabryczne aparatu z serii DSC-QX, naciśnij spiczastym przedmiotem przycisk RESET na aparacie.
    Ten aparat nie ma funkcji ustawiania daty i godziny. Po połączeniu pilota Live-View i aparatu przez łącze Wi-Fi zegar aparatu zostanie nastawiony na tę samą godzinę co w pilocie Live-View.

  5. Naciśnij przycisk RESET na pilocie Live-View, po czym od początku nawiąż połączenie Wi-Fi.

  6. Jeśli żadna z tych operacji nie przyniesie poprawy, problem może być związany z pilotem Live-View lub kamerą/aparatem.

   • Jeśli kamerę/aparat można połączyć przez łącze Wi-Fi ze smartfonem lub tabletem, problem może być związany z pilotem Live-View.
   • Jeśli masz więcej kompatybilnych kamer/aparatów, spróbuj połączyć pilot Live-View przez łącze Wi-Fi z innym urządzeniem. Jeśli nie udaje się nawiązać połączenia z żadną kamerą/aparatem, problem może być związany z pilotem Live-View.