Identyfikator artykułu : 00059061 / Ostatnia modyfikacja : 09.12.2013Drukowanie

Komputer nie rozpoznaje połączenia i.LINK® (IEEE-1394) z kamerą.

  Aby rozwiązać ten problem, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Przed podłączeniem kamery cyfrowej do komputera należy się upewnić, że konfiguracja kamery umożliwia wysyłanie sygnału za pomocą gniazda i.LINK.

   UWAGA: Nie wszystkie kamery są skonfigurowane w taki sposób, aby sygnał był wysyłany za pośrednictwem połączenia i.LINK. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi kamery. Instrukcje te są dostępne w Internecie po kliknięciu łącza Dokumentacja/Specyfikacje/Gwarancja na tej stronie.

  2. Upewnić się, że gniazda i.LINK komputera i kamery nie są zakurzone ani zabrudzone.
  3. Upewnić się, że przewód i.LINK jest prawidłowo podłączony do gniazd i.LINK kamery i komputera.

   WAŻNE: Niektóre komputery Macintosh® są wyposażone w 9-stykowe gniazdo FireWire 800, gdy tymczasem użytkownik posiada przewód FireWire 600/400. W takim przypadku może być konieczne połączenie z komputerem przy użyciu przewodu lub adaptera FireWire 800/400.

  4. Upewnić się, że kamera jest włączona i podłączona do zasilania za pomocą dostarczonego zasilacza prądu przemiennego.

   UWAGA: Nie można używać funkcji i.LINK kamery jednocześnie ze stacją dokującą Handycam® Station dołączoną do wybranych kamer. W takim przypadku należy odłączyć stację dokującą Handycam Station i bezpośrednio podłączyć do kamery zasilacz prądu przemiennego oraz przewód i.LINK.

  5. Upewnić się, że adapter i oprogramowanie do przechwytywania obrazu wideo są prawidłowo skonfigurowane pod kątem odbioru sygnału i.LINK z kamery.

   UWAGI:

   • W zależności od używanego adaptera oraz oprogramowania do przechwytywania obrazu wideo może zajść konieczność ręcznego skonfigurowania tego adaptera oraz oprogramowania pod kątem odbioru sygnału z gniazda i.LINK. W razie konieczności szczegółowe informacje można znaleźć w plikach pomocy do oprogramowania bądź skontaktować się z producentem adaptera lub oprogramowania do przechwytywania obrazu wideo.
   • Kamery cyfrowe firmy Sony nie są dostarczane ze specjalnymi sterownikami urządzeń wymaganymi do połączenia i.LINK ani też nie wymagają takich sterowników. Sterowniki urządzeń umożliwiające połączenie i.LINK powinny być dostarczone razem z oprogramowaniem do przechwytywania obrazu wideo. W razie braku pewności, czy używane oprogramowanie zawiera wymagane sterowniki, należy się skontaktować z producentem oprogramowania.
  6. Jeśli problem będzie wciąż występować, należy zamknąć, a następnie ponownie uruchomić oprogramowanie do przechwytywania obrazu wideo.
  7. Jeśli mimo to problem będzie nadal występować, należy ponownie uruchomić komputer, pamiętając, aby kamera była do niego podłączona i włączona.
  8. Jeśli po wykonaniu tej czynności problem będzie nadal występować, należy użyć innego przewodu i.LINK lub gniazda i.LINK innego komputera.

  Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeśli mimo wykonania wszystkich opisanych powyżej czynności problem będzie nadal występować, urządzenie może wymagać naprawy. Aby wyświetlić dostępne opcje naprawy, należy kliknąć łącze Naprawa & stan na tej stronie.