Identyfikator artykułu : 00067547 / Ostatnia modyfikacja : 02.05.2023Drukowanie

Komputer VAIO nie włącza się lub nie ma zasilania

  Niniejszy artykuł zawiera instrukcje dotyczące:
  • ponownego uruchamiania komputera VAIO,
  • wykrywania i usuwania przyczyny problemu.

  poziom trudności Poziom trudności:
  Łatwy
  wymagany czas Wymagany czas:
  15 minut

  1. Podłączyć zasilacz sieciowy do działającego gniazdka ściennego oraz do gniazda DC notebooka.

   Uwaga:
   • Nie podłączać zasilacza sieciowego do listwy przeciwprzepięciowej ani do przedłużacza.
   • Upewnić się, że używany jest oryginalny i właściwy (charakteryzujący się odpowiednimi parametrami napięcia i natężenia prądu wyjściowego) zasilacz sieciowy firmy Sony.
   • Jeśli gniazdo DC komputera jest poluzowane lub uszkodzone, komputer może wymagać naprawy.
   • Niektóre zasilacze sieciowe wyposażone są w kontrolkę POWER [Zasilanie] — jeśli dioda LED się świeci, oznacza to, że do zasilacza sieciowego jest doprowadzane napięcie. Jeśli zasilacz sieciowy jest uszkodzony lub dioda LED się nie świeci po podłączeniu zasilacza do działającego gniazdka ściennego, zasilacz należy wymienić.
    Jeśli komputer VAIO jest objęty gwarancją, należy się skontaktować z działem obsługi klienta.  Jeśli nie jest objęty gwarancją, zamienny zasilacz sieciowy można nabyć w sklepie Sonystyle lub w lokalnym punkcie sprzedaży.

  2. Włączyć komputer w normalnej pozycji roboczej.

   Uwaga:
   • Notebooki VAIO zaprojektowano tak, aby włączały się wyłącznie po otwarciu pokrywy. Ma to na celu zapobieżenie przypadkowym uruchomieniom w czasie transportu urządzenia.

  3. Nacisnąć przełącznik zasilania i przytrzymać go przez 5 sekund.
  4. Włączyć komputer.
  5. Odłączyć wszelkie urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera.

   Uwaga:
   • Urządzenia takie to np. modem, napęd dyskietek, połączenie sieciowe, urządzenie USB, drukarka, klawiatura lub mysz.

  6. Włączyć komputer.
  7. Odłączyć zasilacz sieciowy.   
  8. Zresetować akumulator:
   1. Jeśli komputer VAIO jest wyposażony w wymienny akumulator, odłączyć go na 5 sekund.
   2. Jeśli komputer VAIO jest wyposażony we wbudowany, niewymienny akumulator, nacisnąć przycisk Battery Off [Wyłącz akumulator] i przytrzymać go przez 5 sekund, używając długiego, cienkiego przedmiotu (np. spinacza). Szczegółowe informacje na temat położenia przycisku Battery Off [Wyłącz akumulator] zawiera instrukcja obsługi urządzenia.
  9. Nacisnąć przełącznik zasilania i przytrzymać go przez 5 sekund.
  10. Podłączyć zasilacz sieciowy.
  11. Włączyć komputer.

   Uwaga:
   • Jeśli komputer włącza się bez akumulatora, podłączyć akumulator i ładować go przez 24 godziny.

  12. Wyjąć wszelkie dodatkowe kości pamięci RAM (Random Access Memory), które zamontowano niedawno w komputerze.
  13. Włączyć komputer.
  14. Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem.
   Jeśli mimo wykonania wszystkich opisanych powyżej czynności problem będzie nadal występować, urządzenie może wymagać naprawy. Odsyłając komputer do naprawy, należy załączyć wszelkie informacje na temat stanu diod LED w czasie czynności związanych z rozwiązywaniem problemów.
   W sprawie naprawy komputera VAIO należy kontaktować się pod adresem, który można znaleźć w sekcji Kontakt dostępnej po zalogowaniu się z użyciem numeru seryjnego komputera VAIO. Adres należy ustalić w oparciu o model komputera.