Identyfikator artykułu : 00164277 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak za pomocą programu VAIO Care w wersji 6 ponownie zainstalować dostarczane aplikacje i oryginalne sterowniki

  Jeśli z dowolnego powodu — rozwiązywania problemów, usunięcia programów itp. — zajdzie potrzeba ponownej instalacji oryginalnego oprogramowania lub sterowników, należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

  WAŻNE: W przypadku ponownej instalacji oryginalnych sterowników należy po jej zakończeniu sprawdzić, czy nie pojawiły się zaktualizowane sterowniki.

  1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
  2. Podczas procesu instalacji nie odłączaj zasilania.
  3. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Wszystkie programy.
  4. W menu Wszystkie programy kliknij folder VAIO Care, a następnie opcję VAIO Care.

   UWAGA: Jeżeli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika lub prośba o podanie hasła administratora, wpisz odpowiednie hasło i kliknij Kontynuuj.

  5. W oknie VAIO Care, po lewej stronie kliknij opcjęRecovery & restore (Odzyskiwanie i przywracanie).                            Obraz
  6. W grupie Recovery & Restore (Odzyskiwanie i przywracanie) kliknij opcję Recovery (Odzyskiwanie).                                                                Obraz
  7. W oknie Recovery kliknij opcję Reinstall Applications and Drivers (Ponownie zainstaluj aplikacje i sterowniki).                              Obraz
  8. W oknie Reinstall Applications and Drivers kliknij przycisk Next (Dalej).
  9. W oknie Select applications and drivers to install (Wybierz aplikacje i sterowniki do zainstalowania) zaznacz pola wyboru obok aplikacji i sterowników, które chcesz ponownie zainstalować. Następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Obraz
  10. W oknie Start Reinstallation (Rozpocznij ponowną instalację) kliknij przycisk Start.
  11. Dokończ instalację poszczególnych aplikacji i sterowników, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.
  12. W oknie Reinstallation completed (Ponowna instalacja zakończona) kliknij przycisk Restart Now (Uruchom ponownie teraz).
  13. W oknie VAIO Care kliknij przycisk OK.

  UWAGA: Kiedy komputer uruchomi się ponownie, proces instalacji jest zakończony.