Identyfikator artykułu : S700024553 / Ostatnia modyfikacja : 06.11.2012Drukowanie

Informacje o plikach do pobrania dla komputerów VAIO

  Niniejszy artykuł zawiera ogólne informacje o plikach dostępnych do pobrania na stronie internetowej VAIO.

  Wszystkie dostępne sterowniki i aktualizacje można znaleźć w sekcji Do pobrania odpowiedniej dla danego modelu komputera.
  W zależności od modelu i fabrycznie zainstalowanego systemu, widoczne mogą być różne podsekcje.  Poniżej podano podstawowe informacje o dostępnych plikach.

  Najnowsze pliki do pobrania

  Niniejsza sekcja zawiera wszystkie aktualizacje dostępne dla fabrycznie zainstalowanego systemu.  Mogą być to aktualizacje aplikacji, sterowników, oprogramowania wbudowanego i systemu BIOS.
  Są one dodawane w oparciu o dostępność. Głównym ich zadaniem jest usuwanie błędów i dodawanie nowych funkcji.

  Większość z tych sterowników można pobrać także za pomocą fabrycznie zainstalowanej aplikacji VAIO Update lub programu narzędziowego VAIO Care.  Zaleca się instalację wszystkich aktualizacji dostępnych za pośrednictwem aplikacji VAIO Update/VAIO Care.
  Uwaga: Aplikacja VAIO Update/VAIO Care dostępna jest tylko dla fabrycznie zainstalowanego systemu operacyjnego. Jeśli na komputerze zainstalowany został inny system, jej użycie nie jest możliwe. 

  Preinstalowane sterowniki i programy narzędziowe

  Ta sekcja zawiera wszystkie sterowniki i programy narzędziowe, które są zainstalowane fabrycznie na komputerze.  Są one przydatne, jeśli zachodzi konieczność ponownej instalacji uszkodzonego sterownika lub jeśli zainstalowany zostanie inny system operacyjny.
  Firma Sony dokłada wszelkich starań, aby były one dostępne dla każdego modelu VAIO.  

  Oryginalne sterowniki można też znaleźć na dysku twardym. Z reguły znajdują się one w folderze C:\Windows\Drivers lub C:\Drivers.  W przypadku starszych modeli znajdują się na dyskach odzyskiwania systemu.

  Uwaga 1:  zapewnienie wsparcia technicznego dla tych sterowników nie jest możliwe.
  Uwaga 2:  firma Sony nie posiada uprawnień do publikowania w niniejszej sekcji oryginalnych instalatorów do aplikacji wyprodukowanych przez inne firmy.  Sterowniki i narzędzia publikowane przez firmę Sony służą zapewnieniu prawidłowego działania komputera VAIO i nie są przeznaczone do odtwarzania oryginalnego fabrycznie zainstalowanego środowiska. 

  Przejście do starszej wersji / aktualizacja systemu operacyjnego

  Tylko w przypadku niektórych modeli wersję systemu operacyjnego można zmienić na nowszą lub starszą. W tym celu zapewniono specjalne narzędzia i instrukcje.    Informacje dotyczące dostępnych opcji znajdują się w sekcji Do pobrania zawierającej listę systemów operacyjnych, dla których jest to możliwe.

  Wszystkie aktualnie dostępne sterowniki zostały wyszczególnione w sekcji z plikami do pobrania dla komputerów VAIO.  Brak konkretnego systemu operacyjnego oznacza, że sterowniki dla tego systemu są niedostępne dla danego modelu komputera.
  Dla modeli z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 8: sterowniki umożliwiające przejście do starszej wersji są niedostępne.

  Linux

  Niestety komputery VAIO nie obsługują systemu Linux i sterowniki dla systemu Linux są niedostępne.  Pomoc w tej kwestii można uzyskać od innych użytkowników na forum dyskusyjnym VAIO.